Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren

gepubliceerd: zaterdag, 7 mei 2022

Op 28 mei 2022 vindt vanuit de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren een inter­na­tio­nale online gebeds­dag ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, plaats. Mgr. Jan Hendriks zal in het heilig Misoffer voor­gaan en mgr. J.M. Punt, emeritus bis­schop, zal con­ce­le­breren.

Volgen via live­stream

Na­tuur­lijk zou ieder van ons de voor­keur geven aan een gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren, zoals dat vóór de pandemie in Am­ster­dam, Keulen of Düsseldorf gebruike­lijk was. Maar op het ogen­blik is dit, door ver­schil­lende omstan­dig­he­den, helaas nog niet moge­lijk. Wij willen u echter van harte aan­moe­di­gen om te zoeken naar oplos­singen om de live­stream bij u in de buurt in een kleine of grote groep te volgen en samen te bid­den en te zingen. Mis­schien kunt u (met toestem­ming van de pastoor) een pa­ro­chie­zaal huren of als dat niet moge­lijk is, in ieder geval kennissen en vrien­den uit­no­di­gen om de live­stream bij u thuis te volgen.

Simultane vertaling in tien talen

De gebeds­dag via live­stream brengt ook grote voor­de­len met zich mee. Door de simultane vertaling in tien talen, die met een grote tech­nische in­span­ning gepaard gaat, (in het Neder­lands, Duits, Engels, Spaans, Frans, Ita­li­aans, Pools, Russisch, Slowaaks en Arabisch) kunnen veel meer gelo­vi­gen met ons meeleven dan bij de andere gebeds­da­gen het geval was, zo zagen we vorig jaar. Ook na afloop keken velen naar de homilie en de lezingen.

Pro­gram­ma

tijd ac­ti­vi­teit
9.00 uur Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding en rozen­krans
10.00 uur Voor­dracht door pater Paul Maria Sigl (deel 1)
10.50 uur Pauze
11.00 uur Vervolg van de voor­dracht (deel 2)
11.45 uur Lunchpauze
14.00 uur Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding en rozen­krans
14.30 uur Vervolg van de voor­dracht (deel 3)
15.30 uur Uur van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid
16.30 uur Pauze
17.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose