Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pinksteren - Gebedsdag

Ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren

gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018

De jaar­lijkse gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren vond dit jaar op dezelfde dag plaats als het Hoog­feest van Pink­ste­ren, zon­dag 20 mei 2018. Ruim 600 mensen waren samenge­ko­men in de RAI te Am­ster­dam om de H. Eucha­ris­tie te vieren met de bis­schop, Mgr. J.M. Punt. De dag werd af­ge­slo­ten met een H. Lof gece­le­breerd door de hulp­bis­schop, Mgr. J.W.M. Hendriks.

Bij­zon­dere gasten waren dr. Luis Bèjar Fuentas, die kar­di­naal Sandoval uit Mexico ver­te­gen­woor­digde, en prof. dr. Mark Miravalle. Luis Bèjar deelde met de aanwe­zigen een samen­vat­ting van de tekst die kar­di­naal Sandoval in sep­tem­ber dit jaar tij­dens een symposium in Florida zal presen­te­ren. Hij ziet een bij­zon­dere band tussen Am­ster­dam en de ver­schij­ning van Maria in Guadalupe, en beschrijft hoe God door de ver­schil­lende ver­schij­nings­plaatsen zoals in de Rue du Bac en Fatima de mensen blijft oproepen tot hem terug te keren. Door zijn zorgzame moe­der.

Mark Miravalle ver­telde over de brief die kar­di­naal Sandoval recent aan alle bis­schop­pen en kar­di­na­len we­reld­wijd heeft gezon­den, met het verzoek Paus Fran­cis­cus te vragen om de afkon­diging van het vijfde mariale dogma van Maria als Mede­ver­los­seres, Mid­de­la­res en Voor­spreek­ster. Een Nigeriaanse bis­schop heeft zich hierbij aan­ge­slo­ten en alle bis­schop­pen ter wereld tevens de afbeel­ding van de Vrouwe van alle Volkeren gezon­den.

Tot nu toe hebben zo’n 570 bis­schop­pen en kar­di­na­len zich tot de paus gericht met het verzoek het dogma af te kon­digen. Velen hebben posi­tief gerea­geerd naar kar­di­naal Sandoval.

De aanwe­zigen gingen na de vie­rin­gen, de goed ver­zorgde li­tur­gie met mooie muzikale be­ge­lei­ding en de lezingen weer bemoe­digd huis­waarts.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose