Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

1e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren

gepubliceerd: zondag, 29 mei 2011

Evenals vorig jaar vindt in de Beurs van Berlage te Am­ster­dam op Pinkster­zon­dag, 12 juni, een gebeds­dag plaats ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. De dag staat in het teken van de ver­schij­ningen van Maria aan Ida Peerdeman, die plaatsvon­den van 1945 tot 1959. Er zal samen gebe­den wor­den, de H. Eucha­ris­tie wordt gevierd en er is een bij­zon­dere spreker.

1e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle VolkerenOp­val­lende gast en hoofd­spre­ker tij­dens de dag is Prof. Dr. Richard L. Russell, uit de Verenigde Staten. Zijn lezing heeft als titel: “Wat zeggen de bood­schappen van de Vrouwe van alle Volkeren over Vrede en Vei­lig­heid?”. De spreker is 17 jaar werk­zaam geweest voor de CIA als poli­tiek-mili­tai­re analist, met bij­zon­dere aan­dacht voor vei­lig­heids­vraag­stukken in het Midden-Oosten en Europa. Hij is nu professor in zaken van natio­nale vei­lig­heid aan het met de National Defense verbon­den centrum voor het nabije Oosten en Zuid-Azië. Ook is hij adjunct professor vei­lig­heidsstudies aan de Georgetown University in Washington D.C. Vanuit zijn ach­ter­grond zal hij de bood­schappen van de Vrouwe van alle Volkeren op geheel eigen wijze becom­mentariëren.

Daar­naast zijn er speciale bijdragen van o.a. mgr. Ramon C. Arguelles, aarts­bis­schop van Lipa op de Filippijnen, van de Filippijnse ge­meen­schap in Neder­land, en zal er een voorverto­ning zijn van een do­cu­mentaire die de Vrouwe van alle Volkeren voor een breed publiek toe­gan­ke­lijk wil maken.

De pontificale hoog­mis van Pink­ste­ren met de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam Mgr. Dr. J.M. Punt als hoofd­cele­brant begint om 18.00 uur, en zal ook te volgen zijn via Radio Maria. De dag begint om 13.00 uur.

Voor meer in­for­ma­tie zie www.devrouwe­vanalle­volkeren.nlGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose