Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerbetoon aan prof. G. van Wissen

Inspirerende jubileumbijeenkomst

gepubliceerd: zondag, 2 december 2018

CSLK Bundel - De grondslag van de Katholieke Sociale LeerDe jubileum­bij­een­komst bracht een eerbe­toon aan prof. dr. Gerard van Wissen, de eerste voor­zit­ter van het Centrum. De nieuwe bundel geti­teld ‘De grond­slag van de Katho­lie­ke Sociaal Leer’, is een postume bijdrage van prof. dr. Gerard van Wissen (overle­den in 2014).

Deze 140 pagina’s dikke bijdrage bevat een inlei­ding op het katho­liek sociaal denken, de aard en de indeling van de Katho­lie­ke Sociale Leer, diens bronnen (geloof en rede), de natuurwet en het natuur­recht. Met meer dan 200 voetnoten is dit wederom een gedegen werk­stuk van Gerard van Wissen.

Tevens bevat de bundel van zijn hand een door hem ver­zorgde lezing over de ‘Oorsprong en ont­wik­ke­ling van de Sociale Leer van de Kerk’. Dit was de inlei­ding die hij op 24 januari 2008 in Antwerpen hield bij gelegen­heid van het ver­schij­nen van de Neder­landse vertaling van het Com­pen­dium van de Sociale Leer van de Kerk. Om compleet te zijn is, in een bijlage door diaken Philip Weijers, een over­zicht gegeven van de ‘Structuur­be­gin­selen van de Katho­lie­ke Sociale Leer’.

Inhoudsopgave bundel

 • Oorsprong en ont­wik­ke­ling van de sociale leer van de kerk
 • De grond­slag van de Katho­lie­ke Sociale Leer
  • Inlei­ding
  • Het katho­liek sociaal denken
  • Aard en indeling Katho­lie­ke Sociale Leer
  • Bronnen: geloof en rede
  • Natuurwet en natuur­recht
 • Bijlage: Structuur­be­gin­selen Katho­lie­ke Sociale Leer

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij ‘Jubileumbundel’ én uw post­a­dres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 3,32. Betaling vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling, op IBAN bankreke­ning-nummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. de naam van de bundel. Zodra uw betaling ont­van­gen is, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het in de email opge­ge­ven post­a­dres.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose