Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Conferentie - Geroepen om te delen

Zaterdagmiddag 8 november 2014 in Egmond - Binnen

gepubliceerd: maandag, 13 oktober 2014

Naar aanleiding van de open brief die de religieuzen in Nederland schreven over de economie in tijden van crisis, wordt op zaterdag­middag 8 november 2014 een conferentie georga­ni­seerd met als thema: ‘Geroepen om te delen - Aanzetten voor een eerlijke economie vanuit katholieke spiri­tua­li­teit en sociale leer’.

Aanzetten voor een eerlijke economie
vanuit katholieke spiri­tua­li­teit en sociale leer

In gesprek over de economische crisis Volgens onze regeringsleiders klimt de economie langzaam uit het dal. Feit blijft echter wel, dat er de afgelopen jaren flink is bezuinigd op sociale voorzieningen en dat bescherming van het milieu naar de achtergrond is gedrongen. Net als vele anderen in Nederland, zijn ook de religieuzen – de zusters, broeders, paters en monniken – diep bezorgd over de economische crisis die ons land sinds 2008 in haar greep houdt. De religieuzen in het bisdom Haarlem-Amsterdam nodigen u graag uit voor een gesprek over een eerlijke en duurzame economie.

Conferentie - Geroepen om te DelenTegen de achtergrond van de economische crisis hebben de religieuzen in Nederland een open brief geschreven over de economie. Die brief werd op 10 mei 2014 ge­presen­teerd.

Een crisis is bij uitstek een ‘moment van de waarheid’, een gelegenheid om te zoeken naar antwoorden op dieperliggende vragen die door de crisis aan de oppervlakte zijn gekomen. Wat is echt van waarde? Hoe willen we ons in de samenleving tot elkaar verhouden? Hoe zorgen we voor een leefbare toekomst voor iedereen, niet alleen hier, maar ook elders?

We beseffen dat er geen simpele antwoorden zijn. Maar als mensen die geworteld zijn in een lange religieuze traditie, geloven we dat we kunnen bouwen op de woorden van Jezus van Nazareth en kunnen voortbouwen op antwoorden die generaties voor ons hebben gegeven.

Deze brief is de aanleiding om ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam in gesprek te gaan over een eerlijke economie en over de vraag hoe wij daaraan kunnen bijdragen.

Organisatie

 • Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
 • Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)

Programma

13.30 uur:
Opening zaal
Koffie en thee staan klaar
14.00 uur:
Welkom door Gerard Moorman
theologisch staf­medewerker KNR
kort bezinnend moment
14.15 uur:
De Katholieke Sociale Leer en de economische crisis:
een andere kijk op het economisch vraagstuk
prof. dr. Roel van der Voort
econoom en interim-voorzitter Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
14.45 uur:
Een Benedictijns perspectief op een eerlijke economie
br. Thijs Ketelaars o.s.b.
15.05 uur:
Naast de armen gaan staan
Een missionair perspectief
zr. Johanna Ketelaar
15.25 uur:
Werken aan een sociaal en ecologisch duurzame kerk
pastoor Kees van Lent, Hoofddorp
15.45 uur:
Pauze
16.00 uur:
Plenair gesprek
concrete stappen naar een eerlijke economie
16.45 uur:
Sluiting
gelegenheid om nog wat te drinken

Details

 • Wanneer: Zaterdag 8 november 2014
 • Waar: Benedictushof (Sint-Adelbertabdij), Vennewatersweg 27a, Egmond-Binnen
 • Hoe laat: 13.30 tot 16.45 uur
 • Voor wie: allen die zich vanuit christelijke inspiratie willen inzetten voor een eerlijke economie:
  • parochianen die actief zijn in de caritas
  • pastores
  • religieuzen en missionarissen
 • Opgave: cmbr@knr.nl of 073-6921321
 • Deelname: € 5Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Si’
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiek
vrijdag, 27 mei 2011Summerschool Sociale Ethiek
maandag, 25 oktober 2010Derde CSLK-symposium over arbeid
zaterdag, 21 augustus 2010Studiemiddag Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 2 oktober 2009Studiemiddag ‘De kracht van het gezin’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose