Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen

gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2013

Tijdens een feeste­lijke bijeen­komst van­middag, 29 november, in het bisschops­huis te Haarlem, ontving prof. dr. Gerard van Wissen een hoge pauselijke onder­scheiding. De versier­selen werden hem - nadat nadat mgr. Hendriks in een toespraakje zijn grote verdien­sten had mogen memoreren - opge­speld door mgr. J. Punt. Gerard van Wissen mag zich voortaan Ridder in de orde van Sint Silvester noemen.

Mgr. Punt spelt Gerard van Wissen de versierselen opTijdens de woorden van de bisschop kwamen kleinkinderen van prof. Van Wissen uit een bijruimte naar voren met de versierselen, de oorkonde en een beschrijving van het uniform (zie foto).

Professor Van Wissen ontving deze bijzondere erkenning voor tal van verdiensten, trouw en inzet voor de Rooms Katholieke Kerk, voor “Communio”, als catechist en in zijn parochie in Langedijk; met name op het gebied van de Sociale Leer van de Kerk heeft prof. Van Wissen baanbrekend werk verricht.

Als mede-initiatiefnemer en mede-oprichter van het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk, is de heer van Wissen bijzonder verdienstelijk geweest in het promoten van de sociale leer in het algemeen en genoemd centrum in het bijzonder, in binnen en buitenland. Ook heeft hij een serie publicaties geschreven gericht op een groter publiek om de Katholieke Sociale Leer in een Culturele context te kunnen plaatsen waar de Katholieke Sociale Leer tot dan onbekend was.

Sedert 2005 is Van Wissen verbonden als docent Sociale Leer van de Kerk aan het Groot­seminarie St. Willibrord van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het Kerkelijk opleidingsInstituut St. Bonifatius van het Bisdom haarlem-Amsterdam. In deze hoedanigheid geeft de heer Van Wissen les aan priester­studenten van de bisdommen Haarlem-Amsterdam, Rotterdam, Groningen-Leeuwarden, het Militair Ordinariaat van de Nederlandse strijd­krachten en het Aartsbisdom Utrecht.

Tijdens zijn loopbaan aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waar hij sinds 2000 als hoogleraar vergelijkend staatsrecht aangesteld was, heeft Van Wissen vele nevenfuncties verricht. Zo is hij gedurende de afgelopen vijftien jaar als redactielid bij het Internationaal Katholiek Tijd­schrift Communio betrokken. Tevens is hij vele jaren actief lid van het CDA geweest, in het bijzonder van december 2002 tot 2012 als voorzitter van het CDA, afdeling Langedijk.

Professor Van Wissen is gewaardeerd adviseur van de pastoor en het parochie­bestuur van de parochie Langedijk. Daarnaast geeft de heer van Wissen cursussen met betrekking tot de Sociale Leer aan Oost-Europese studenten; verschillende studenten zijn inmiddels als politicus werkzaam in centraal- en oost- Europa. Hij geeft in binnen en buitenland cursussen en trainingen over solidariteit in de maatschappij en samenleving.
Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Si’
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiek
vrijdag, 27 mei 2011Summerschool Sociale Ethiek
maandag, 25 oktober 2010Derde CSLK-symposium over arbeid
zaterdag, 21 augustus 2010Studiemiddag Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 2 oktober 2009Studiemiddag ‘De kracht van het gezin’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose