Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Si’

De zorg voor het gemeenschappelijk huis

gepubliceerd: donderdag, 28 april 2016
Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Si’

In december 2015 sloten de wereldleiders in Parijs een naar zeggen historisch klimaatakkoord. Bij de presentatie stelde men dat “het akkoord een ommekeer in de geschiedenis is”. Critici stelden daar tegenover dat het akoord zeker niet volledig is en de arme landen er weinig mee zullen opschieten. Het akkoord gaat dan ook niet echt in op de werkelijke oorzaken van de klimaatcrisis; de mens zelf die het voortbestaan van de schepping in snel tempo bedreigt.

In de maand mei voorafgaand aan de klimaat­confe­rentie, werd de encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus uitgebracht. Dit document gaat diep in op de oorzaken van de klimaatproblematiek. De paus schuwt niet de rol van de mens in deze ecologische crisis te noemen. In ruim 140 pagina’s wordt een compleet beeld geschetst van oorzaak en gevolg. De encycliek pleit voor een integrale ecologie, dwz een ecologie van milieu, economie en maatschappij die gericht is op het algemene welzijn van heel de mensheid. Deze pauselijke rondzendbrief besluit met het benoemen van richtlijnen om te komen tot werkelijke oplossingen; de paus gebruikt daarbij de term ‘ecologische bekering’.

‘Laudato si’ wordt in zijn betekenis door kenners gelijkgesteld met de eerste sociale encycliek ‘Rerum novarum’ die in 1891 de aanzet gaf tot een ingrijpende herziening van de rechten van de arbeiders; een herziening die tot op de dag van vandaag voor een ieder herkenbaar is.

Bundel

Naar aanleiding van het verschijnen van de encycliek heeft het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) een bundel samengesteld. De titel van de bundel luidt: ‘De zorg voor het gemeen­schappelijk huis’ en bespreekt in een 8-tal artikelen (ruim 125 pagina's) vanuit diverse gezichts­punten deze verreikende encycliek ‘Laudato si’:

  • Mgr. Dr. J. Punt, paus Franciscus en het milieu
  • Drs. G. Dilweg, franciscaanse spiri­tua­li­teit in LS
  • Dr. J. Verburgt, wijsgerige notities over LS
  • Prof. Dr. F. van Iersel, interdisciplinaire aspecten van LS
  • Dr. H. Munsterman, scheppingstheologie in LS
  • Drs. C. van Beuningen, complexiteitsdenken in LS
  • Prof. Dr. F. van Iersel, LS en de rechtvaardige oorlog
  • Dr. W. Speelman, LS als spiritueel antwoord op de klimaatcrisis

Bestellingen

Bestellingen kunnen worden opgegeven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij uw postadres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kosten zijn € 2,92. Betaling vooruit, als bevestiging van uw bestelling, op IBAN bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vogelenzang, o.v.v. Bundel ‘Laudato si’. Zodra uw betaling ontvangen is en de bundels beschikbaar komen van de drukkerij, wordt uw bestelling verstuurd naar het in uw email opgegeven postadres. Levering wordt verwacht medio juni 2016.Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiek
vrijdag, 27 mei 2011Summerschool Sociale Ethiek
maandag, 25 oktober 2010Derde CSLK-symposium over arbeid
zaterdag, 21 augustus 2010Studiemiddag Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 2 oktober 2009Studiemiddag ‘De kracht van het gezin’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose