Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

CSLK studiedag over overheid en samenleving

De rechtsstaat, economie en kerk in tijden van een terugtredende overheid

gepubliceerd: zondag, 26 maart 2017

Hoe kan een even­wich­tige, verant­woorde samen­le­ving overeind blijven in een tijd van een terug­tre­dende over­heid? Hoe kunnen over­heid en de kerk de kloof die zich aftekent tussen kansrijken en kansarmen overbruggen? Welk model voor een econo­mische orde­ning past daarbij vanuit de sociale leer van de Kerk?

Op vrij­dag­mid­dag 12 mei or­ga­ni­seert het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk in samen­wer­king met Stich­ting Ker­ke­lijk Erfgoed en het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken een studie­mid­dag over Over­heid en Samen­le­ving. Een verant­woorde samen­le­ving vraagt om een rechts­staat en om bur­gerpar­ti­ci­pa­tie en soli­da­ri­teit met kansarmen.

Tot de doel­groep voor deze studie­mid­dag behoren politici, be­stuur­ders, stu­den­ten, bur­gers en alle anderen die zich door het thema aan­ge­spro­ken voelen.

Pro­gram­ma:

 • Ontvangst en registratie
 • Opening door dagvoor­zit­ter (Hans van den Heuvel)
 • “Rechts­staat en over­heid in een vernieuwde samen­le­ving”
  Ferdinand Grapperhaus
  mana­ging partner Allen & Overy en auteur van “Rafels aan de rechts­staat” (Prometheus, 2017)
 • Debat
 • Koffie /thee
 • “Een econo­mische marktor­dening geïnspireerd door de sociale leer”
  Maurice Essers
  advocaat en se­cre­ta­ris van CSLK
 • “De rol van de kerk in een tijd van een terug­tre­dende over­heid”
  Danielle Woesten­berg
  se­cre­ta­ris Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken
 • Vragen
 • Afslui­ting en borrel

Prak­tische gegevens:

wanneer: vrij­dag­mid­dag 12 mei 2017 vanaf 14.00 uur
plaats: Klooster­kerk in Den Haag
adres: Lange Voorhout 4, Den Haag
toegang: € 5 (gratis voor deel­ne­mers jon­ger dan 30 jaar)
   aanmel­den: per e-mail: info@cslk.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose