Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen

Vrijdagmiddag 7 november 2014

gepubliceerd: zaterdag, 11 oktober 2014

Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal OndernemenOp vrijdag­middag 7 november 2014 organiseert het CSLK in samen­werking met Stichting Kerkelijk Erfgoed een studie­middag over Sociaal Opdracht­gever­schap en Sociaal Onder­nemen, bezien vanuit de Katholieke Sociale Leer. Tot de doel­groep behoren o.a. beleids­mede­werkers en inkopers van overheden, ondernemers, burgers, vakbonden, politici, consultants, academici, studenten en alle anderen die zich door de thematiek aangesproken voelen.

Participatie­maat­schappij

Gemeenten, maar ook provincies, de Rijksoverheid en andere publieke en private organisaties, proberen sinds enkele jaren sociale winst (“social return”) te realiseren door het opnemen van sociale voorwaarden in inkoop- en aan­bestedings­trajecten. Opdracht­nemers wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeids­participatie van mensen met een afstand tot de arbeids­markt en/of het vakman­schap door het bieden van leer/werk­plaatsen en stage­plekken. Onder­nemers en overheden kunnen zo een bijdrage leveren aan de totstand­koming van een participatie­maatschappij.

Studie­middag Deel I

In deel I van de studie­middag worden juridische, economische en ethische aspecten van social return behandeld. Prof. mr. Manunza zal van uit het Europese recht doel en toe­gevoegde waarde van Sociaal Opdracht­gever­schap behandelen. Prof. dr. Jeurissen zal Sociaal Opdracht­gever­schap en Sociaal Onder­nemen bezien vanuit de ethiek van het ondernemen en de katholieke sociale leer. De ervaringen met social return en hoe het beleid op dat gebied te verbeteren zijn het onderwerp van de delen II en III van de studie­middag:

 • Hoe adequate sociale voorwaarden te formuleren?
 • Wat zijn de ervaringen en tips van betrokkenen?
 • Welke juridische beperkingen gelden voor social return?
 • Hoe ervaren ondernemers de aanpak van overheden?
 • Welke rol speelt social return in de verandering van verant­woorde­lijke samen­leving naar participatie­samenleving

Praktijkervaringen worden gedeeld door een voor social return verant­woordelijk ambtenaar, een ondernemer met ervaring met social return en een vertegen­woordiger van een organisatie die netwerken op het gebied van social return stimuleert.

Sprekers

 • Prof. mr. Elisabetta Manunza, hoogleraar Aanbestedings­recht aan de Universiteit Utrecht en co-directeur Public Procurement Research Centre
 • Prof. dr. Ronald Jeurissen, hoogleraar Bedrijfs­ethiek aan de Nyenrode Business Universiteit
 • Dhr. Niels van Olffen, werkzaam bij Aebi Schmidt, een onder­neming met sociaal ondernemen als onderdeel van haar bedrijfs­profiel en met ervaring op het gebied van Social Return
 • Dhr. Carlo Carboni, manager Stedelijk Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam
 • mevr Carla Groot–Djakou, consultant werkzaam bij het Stedelijk Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam
 • Mevr. Fenna Noordermeer, directeur van PEP Participatie Emancipatie Professionals, een Haagse organisatie die zich inzet voor een stad waarin meer mensen durven, willen en kunnen meedoen.
 • Dhr. Martijn van Emmerik, werkzaam bij TNO en is mede-auteur van het rapport Inventarisatie van Social Return bij Gemeenten

Programma

14.00 uur:
Opening door de dagvoorzitter, Maurice Essers
14.05 uur:
Elisabetta Manunza, juridische aspecten van Sociaal opdrachtgeverschap
14.40 uur:
Ronald Jeurissen, ethiek en economie van Sociaal opdrachtgeverschap en Sociaal ondernemen
15.15 uur:
Pauze
15.25 uur:
Presentatie van TNO rapport over Social Return bij gemeenten, Martijn van Emmerik
15.40 uur:
Niels van Olffen, missie en praktijkervaringen van een ondernemer
16.00 uur:
Carlo Carboni en Carla Groot-Djakou, beleid en ervaringen van een gemeente met Social Return
16.20 uur:
Panel gesprek (olv dagvoorzitter en Kim Schofaerts)

Details

Wanneer:
7 november 2014
Tijd:
14.00-17.30 uur
Toegang:
€ 45 per persoon
Plaats:
De Boskantkapel, Fluwelen Burgwal 45, 2511 CH Den Haag
OV:
5-10 minuten lopen vanaf Den Haag Centraal Station
Opgave van deelname:
Vóór 4 november via email adres: sociaalopdrachtgeverschap@gmail.com
Meer informatie:
via www.stichtingkatholiekerfgoed.nl of via 06-14975950 (Rachel de Vos)Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Si’
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiek
vrijdag, 27 mei 2011Summerschool Sociale Ethiek
maandag, 25 oktober 2010Derde CSLK-symposium over arbeid
zaterdag, 21 augustus 2010Studiemiddag Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 2 oktober 2009Studiemiddag ‘De kracht van het gezin’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose