Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zeven werken van barmhartigheid

gepubliceerd: dinsdag, 20 december 2016
Zeven werken van barmhartigheid

In alle edities van 2016 van SamenKerk hebben we gedurende het Heilig Jaar van barm­har­tig­heid een van de Werken van barm­har­tig­heid belicht van pa­ro­chies, vrij­wil­li­gers en/of gelo­vi­ge mensen in deze tijd.

In het Dossier Jaar van barm­har­tig­heid kunt u ze teruglezen, of via on­der­staan­de links:

1. De hon­gerigen spijzen

“Iedere keer weer lekker…”

In de pa­ro­chie van Wormerveer wordt er iedere woens­dag door vrij­wil­li­gers voor zo’n 30 personen gekookt. Door samen te eten wordt de een­zaam­heid wat doorbroken. (SamenKerk 2016-1)

2. De dors­tigen laven

“De dors­tige laven in de Efteling”

In ons waterrijke landje zal weinig dorst wor­den gele­den, maar is er ook het besef dat mensen, vooral jon­ge­ren, een spi­ri­tu­ele dorst hebben. Jon­ge­ren zijn welis­waar niet in de kerk te vin­den, maar vin­den wij hen…? (SamenKerk 2016-2)

3. De naakten kle­den

“Geen € 50 in broek­zakken”

Vroe­ger ging kle­ding in een gezin van kind naar kind. In de kerk in Velser­broek is iedere dins­dag­mor­gen een kle­dingbeurs, waar ie­der­een goedkoop tweede­handskle­ding kan krijgen. De jaar­lijkse opbrengst gaat naar lokale goede doelen. (SamenKerk 2016-3)

4. De vreem­de­ling her­bergen

“Nu voel ik mij veilig”

Franciscaner pater Roland Putman helpt mee bij de opvang van vluch­te­ling in Am­ster­dam, vooral rond het Centraal Station. Mate­rië­le hulp is daarbij be­lang­rijk, maar nog meer het contact van mens tot mens. (SamenKerk 2016-4)

5. De zieken bezoeken

“Een zegen om haar te verplegen”

Zr. Cunera Borst (oor­spron­ke­lijk uit Schoorl) verpleegde in de jaren tach­tig in Rome de in sep­tem­ber 2016 heilig verklaarde Moeder Theresa. Moeder Theresa had nooit iets nodig, ze ging altijd maar door. Maar toen had ze ons nodig… (SamenKerk 2016-5)

6. De ge­van­ge­nen bezoeken

“Ik geloof heilig in een tweede kans”

Heilig geloof in een tweede kans en zo wat bij te dragen aan een betere wereld, zijn de drijfveren van Erica Hartman uit Oostknollen­dam, die betrokken is bij een eet­groep voor ex-gedetineer­den en een moe­der bij haar tweemaan­de­lijkse bezoeken aan haar zoon op een TBS/long stay begeleidt. (SamenKerk 2016-7)

7. De doden begraven

“De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer…”

Rouwverlies is levenslang en het komt steeds weer terug. Aldus rouwdes­kun­dige Marius van den Berg. Rouwen is het verlies van een dier­ba­re (proberen te) verweven in je leven. (SamenKerk 2016-6)


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose