Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid

gepubliceerd: maandag, 16 november 2015

Brochure - Jaar van de barmhartigheidBij gelegen­heid van het Jaar van de Barm­har­tig­heid brengt Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een bro­chu­re uit met in­for­ma­tie, in­spi­ra­tie en een activi­teiten­over­zicht. Zater­dag 14 no­vem­ber hebben alle kerke­lijke lokaties 50 exemplaren van deze bro­chu­re ont­van­gen.

Opening van de Heilige Deuren

Op dins­dag 8 de­cem­ber, Hoog­feest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis, zal het vijf­tig jaar gele­den zijn dat het tweede Vati­caans concilie werd af­ge­slo­ten. Op die dag zal de Heilige Deur - één van de toegangs­deuren tot de Sint-Pieter­basiliek, de poort die normaal dicht­gemetseld is - door paus Fran­cis­cus wor­den geopend.

Deze plech­tig­heid wordt op zon­dag 13 de­cem­ber door de paus of een af­ge­zant herhaald met een heilige deur in de andere drie grote basilieken: H. Paulus buiten de muren, H. Maria de Meer­dere [Maria Maggiore] en de St. Jan van Lateranen.

Op zon­dag 13 de­cem­ber wor­den tevens in drie kerken in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam Heilige Deuren geopend. Van­wege de res­tau­ra­tie wordt het pro­gram­ma in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo later bekendgemaakt. Mgr. J. van Burg­ste­den zal tij­dens de vie­ring van 10.30 uur de deur openen in de H. Nicolaas­basiliek te Am­ster­dam. Mgr. J. Hendriks zal om 10.30 uur de deur openen tij­dens de vie­ring van 10.30 uur bij Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

Over­zicht van ac­ti­vi­teiten

De door Impulsar fraai vormge­ge­ven bro­chu­re bevat bovendien een over­zicht van ac­ti­vi­teiten die in het kader van het Jaar van de Barm­har­tig­heid wor­den geor­ga­ni­seerd. Zo staat o.a. vermeld een con­fe­ren­tie tegen de doodstraf van Sant’ Egidio, een cursus over barm­har­tig­heid op de Tilten­berg, een gebeds­actie 24 uur voor de Heer, de Dag van de Caritas, etcetera.

Daar­naast wor­den pa­ro­chies aange­moe­digd bij­zon­dere ac­ti­vi­teiten te mel­den aan Rkac­ti­vi­teiten.nl.

 

Brochure - Jaar van de barmhartigheidGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam Fotoreportage
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose