Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome

gepubliceerd: vrijdag, 15 april 2016
Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome

Op dins­dag 15 no­vem­ber 2016 wordt in Rome een Neder­landse Dag geor­ga­ni­seerd. Meer­dere Neder­landse bis­dom­men en katho­lie­ke organi­sa­ties zijn in die week op bede­vaart in Rome om de afslui­ting van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid bij te wonen.

Na afloop van de ge­za­men­lijke Eucha­ris­tie­vie­ring op 15 no­vem­ber in de Sint-Pieter, waarin kar­di­naal Eijk hoofd­cele­brant zal zijn en de overige aanwe­zige Neder­landse bis­schop­pen con­ce­le­breren, zal paus Fran­cis­cus de bede­vaart­gan­gers per­soon­lijk toespreken.

‘Neder­landse dag’

De Neder­landse dag is een ini­tia­tief van VNB en het VKMO - Katho­liek net­werk. In het kader van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid or­ga­ni­se­ren zij reisini­tia­tie­ven voor in­di­vi­duen, groepen en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties. Reizen die in het teken staan van de ver­die­ping van het chris­te­lijk geloof en de kennis­ma­king met Rome als het centrum van de Wereld­kerk met als hoogte­punt de Neder­landse Dag op 15 no­vem­ber. Ook de bis­dom­men Utrecht, ’s-Hertogen­bosch en Roermond or­ga­ni­se­ren in deze week bede­vaarten naar Rome. Deze bis­dom­men hebben zich van harte aan­ge­slo­ten bij het ini­tia­tief voor de Neder­landse Dag waar naar ver­wach­ting meer dan duizend Neder­lan­ders aanwe­zig zullen zijn.

Verzoek van kar­di­naal Eijk

Kar­di­naal Eijk heeft namens alle Neder­landse bede­vaart­gan­gers aan paus Fran­cis­cus het verzoek voor­ge­legd om hoofd­cele­brant te zijn in de Eucha­ris­tie­vie­ring op de Neder­landse Dag in Rome. Dit bleek niet moge­lijk te zijn, maar wel kwam het verheugende bericht dat de Paus in de gelegen­heid en van harte bereid is om de Neder­lan­ders na afloop van de Heilige Mis toe te spreken.

Kar­di­naal Eijk: ‘We zijn bij­zon­der blij en dank­baar met de toezeg­ging van de paus om ons in Rome te willen toespreken. Dit geeft ons een speciale en extra reden om er naar uit te zien. Ik hoop dat nu nog meer gelo­vi­gen zich bij de ver­schil­lende bede­vaarten vanuit Neder­land aan­slui­ten, om allen te samen de stadh­ou­der van Christus op aarde te ont­moe­ten.’ (rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose