Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid

gepubliceerd: woensdag, 2 december 2015
Broeder Leo Disch brengt de letters aan boven de H. Deur van de Nicolaasbasiliek in Amsterdam
Broe­der Leo Disch brengt de letters aan
boven de H. Deur van de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam

‘Aperite mihi portas iustitiae / Open voor mij de poort der ge­rech­tig­heid’

Met deze tekst uit psalm 118 zal Paus Fran­cis­cus op dins­dag 8 de­cem­ber 2015 de Heilige Deur in de St. Pieter te Rome openen als begin van het Jaar van de Barm­har­tig­heid. Op zon­dag 13 de­cem­ber 2015 zullen de Heilige Deuren van de drie andere grote basilieken in Rome wor­den geopend.

Heilige Deuren in het bisdom

In ieder bisdom ter wereld zijn voor dit bij­zon­dere jaar Heilige Deuren aangewezen, zo ook in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het gaat om de Ka­the­drale Basiliek van St. Bavo te Haar­lem, om de Basiliek van de H. Nicolaas te Am­ster­dam en om de Grote Kapel van het Hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo. De ope­ning van de Deuren op deze plekken is als volgt:

    Am­ster­dam

Basiliek H. Nicolaas

Zondag 13 de­cem­ber a.s. om 10.30 uur
Hoofd­cele­brant: Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den s.s.s.
m.m.v. Collegium Cappella Nicolai

Heiloo

Hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood

Zondag 13 de­cem­ber a.s. om 10.30 uur
Hoofd­cele­brant: Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks
m.m.v. koor Ubi Caritas

Haar­lem

Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo

Vrij­dag 25 de­cem­ber - Eerste Kerst­dag om 10.00 uur
Hoofd­cele­brant: Mgr. Dr. J.M. Punt
m.m.v. het Ka­the­drale Koor
(In ver­band met de afron­ding van de res­tau­ra­tie van
de ka­the­draal is gekozen voor Eerste Kerst­dag)

Ontstaan en bete­ke­nis Heilige Deur

Het zou Paus Martinus V zijn geweest die bij aan­vang van het Jubel­jaar 1423 in de Basiliek van Sint Jan van Lateranen (de ka­the­draal van Rome) voor het eerst in Rome een Heilige Deur heeft geopend. De eerste keer dat dit in de Romeinse Sint Pieter­basi­liek gebeurde was op kerst­avond 1499, als ope­ning van het Heilig Jaar 1500. Vanaf die tijd is het gebruike­lijk om bij de ope­ning van een Heilig Jaar ook de Heilige Deuren van de drie andere grote Basilieken te openen: de Maria de Meer­dere, de Sint Jan van Lateranen en de Paulus buiten de Muren.

Het symbool van de deur heeft binnen de li­tur­gie een bij­zon­dere bete­ke­nis. Deze herinnert aan de iconostase die in de Oosterse Kerken het pries­ter­koor afgrenst van de ruimte voor het volk. Het binnen­gaan van een deur is van bete­ke­nis. In de oude Kerk moesten boe­telingen in zak en as voor de deur van de kerk blijven staan. De Paas­wake begint ook buiten voor de deur van het kerk­ge­bouw. Vroe­ger von­den ook de voor­be­rei­dende han­de­lin­gen voor het doopsel in de nabij­heid van de kerkdeur plaats. De plaats van de doopvont is vanouds bij de ingang van het kerk­ge­bouw. Door het binnentre­den van de deur komt men in de ruimte van Gods licht en barm­har­tig­heid.

In dit jaar staat deze laatste bete­ke­nis van de Heilige Deur centraal. Paus Fran­cis­cus spreekt in de pau­se­lijke bul ‘Misericordiae vultus’ uit­druk­ke­lijk over de deur van de barm­har­tig­heid.

Een centrale rol daarin speelt het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning (biecht). De Paus heeft uit­druk­ke­lijk aan de bis­schop­pen gevraagd in hun bis­dom­men volop gelegen­heid te geven aan de gelo­vi­gen om dit sacra­ment te kunnen ont­van­gen. Daarvoor zijn ook in ons bisdom pries­ters gevraagd (mis­sio­na­rissen van barm­har­tig­heid) die op de eer­dergenoemde drie aangewezen plekken aanwe­zig zullen zijn om in dit sacra­ment te kunnen voor­zien.

Voor meer in­for­ma­tie hierover, en over de ver­schil­lende andere ac­ti­vi­teiten die in dit bij­zon­dere jaar wor­den geor­ga­ni­seerd, kan men terecht op deze web­si­te:Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose