Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online

gepubliceerd: vrijdag, 13 november 2015

Banier bgv het Heilig Jaar van de BarmhartigheidOp 11 no­vem­ber 2015 (Feest van Martinus van Tours / Sint Maarten) is de offi­cië­le Neder­landse web­site voor het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid online gegaan. Deze web­si­te is een initia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen en is bedoeld ter onder­steu­ning van dit Heilig Jaar in Neder­land in de pa­ro­chies.

Op de web­si­te zijn onder meer nieuws­berichten, ma­te­ri­alen, impulsen en een ac­ti­vi­teiten­over­zicht opgeno­men. Ook zijn er li­tur­gische hand­rei­kingen verzameld die in pa­ro­chies gebruikt kunnen wor­den, zoals een vie­ring en de Neder­landse vertaling van de hymne die voor dit Heilig Jaar is ge­schre­ven.

Banier

Eén van de ma­te­ri­alen die wordt aan­ge­bo­den is een speciaal voor het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid ont­wik­kelde banier, in twee varianten (hangend en staand). Deze wor­den gestuurd naar de ver­schil­lende kerken in de bis­dom­men waar op 13 de­cem­ber een Heilige Deur wordt geopend, maar pa­ro­chies en andere belang­stellen­den kunnen op de web­si­te deze banieren even­eens be­stel­len.

Opening op dins­dag 8 de­cem­ber

Het door paus Fran­cis­cus af­ge­kon­digde Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid start op 8 de­cem­ber 2015, de 50ste ver­jaar­dag van de afslui­ting van het Tweede Vati­caans Concilie en ein­digt op 20 no­vem­ber 2016 (Hoog­feest van Christus, Koning van het Heelal). Paus Fran­cis­cus zal die dag in Rome de Heilige Deur van de Sint Pieter openen. Op 13 de­cem­ber wor­den in bis­dom­men we­reld­wijd Heilige Deuren geopend.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam Fotoreportage
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose