Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’

gepubliceerd: dinsdag, 15 september 2015

Brief bij het ‘Heilig Jaar van de barmhartigheid’‘Barm­har­tig als de Vader’. Dat is de titel van de brief die de Neder­landse bis­schop­pen hebben ge­schre­ven bij gelegen­heid van het ‘Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid’.

Dit Heilig Jaar zal beginnen op 8 de­cem­ber 2015, de vijf­tigste ver­jaar­dag van de afslui­ting van het Tweede Vati­caans Concilie en wordt af­ge­slo­ten op 20 no­vem­ber 2016 (Hoog­feest van Christus, Koning van het Heelal). In hun brief, die op 15 sep­tem­ber binnen de Neder­landse bis­dom­men wordt verspreid, diepen de bis­schop­pen de the­ma­tiek van het ‘thuis­ko­men bij God’ uit.

Model voor een vie­ring van de Barm­har­tig­heid

Tege­lijker­tijd met de brief ont­van­gen de pa­ro­chies een model voor een vie­ring van de Barm­har­tig­heid. Het gaat om een Woord­dienst met aanbid­ding van het Heilig Sacra­ment, waarbij tij­dens de aanbid­ding gelegen­heid is voor het ont­van­gen van het sacra­ment van Gods barm­har­tig­heid, de biecht.

Speciale web­si­te

Verder wordt er gewerkt aan diverse ma­te­ri­alen ter onder­steu­ning van dit Heilig Jaar en aan cateche­tische, diaconale en interreli­gi­euze impulsen op het terrein van de barm­har­tig­heid. Bin­nen­kort gaat een speciale web­si­te online waarop de ver­schil­lende ma­te­ri­alen verzameld wor­den en andere ini­tia­tie­ven en nieuws met betrek­king tot dit Heilig Jaar een plek krijgen.

LinksGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam Fotoreportage
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose