Bisdom Haarlem-Amsterdam


Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend

Woensdagavond 10 september 2014

gepubliceerd: maandag, 30 juni 2014

De Dienst Dio­ce­sane Caritas van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert in werk­jaar 2014-2015 een serie ac­ti­vi­teiten waar­on­der een excursie naar ActiefTalent in Purmerend op woens­dag­avond 10 sep­tem­ber.

ActiefTalentU maakt kennis met een organi­sa­tie die werkt met mensen die als gevolg van hun versla­vings­achter­grond aan de rand van de maat­schappij zijn komen te staan. Zij hebben er recht op om (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door een actieve levens­stijl hun herstel bevor­de­ren en daardoor met succes en tevre­den­heid meedoen in die maat­schap­pij.

De mede­werkers van de ActiefTalent staan dicht bij een groep mensen in nood die wij door­gaans niet leren kennen maar die wel steeds meer aan de poorten van onze kerk kloppen. Wie zijn die mensen, en wat kunnen wij als geloofs­gemeen­schappen voor elkaar betekenen?

Rond­lei­ding

Birgitt de Bruijn, coördinator van de locatie Purmerend leidt ons rond op de werk­plekken in de loods waar ActiefTalent gehuisvest is. Zij ver­teld, samen met enkele deel­ne­mers, hoe zij werken. Waarom zij dat zó doen en wat dat voor hen betekent. Daarna gaan we in gesprek onder lei­ding van diaken Jack Noë, pastor in Purmerend. Diaken Noë is vanuit de pa­ro­chie Purmerend weke­lijks bij ActiefTalent te vin­den. Hij ver­teld wat deze verbon­den­heid voor de caritas van de pa­ro­chie betekent.

Vele pa­ro­chies steunen het werk van stich­tingen en organi­saties die opkomen voor mensen die buiten­gesloten zijn. Hoe? Dat varieert. De verschil­lende erva­ringen gaan we met elkaar uitwisselen. De erva­ring leert dat daar de beste ideeën uit voort­ko­men.

Pro­gram­ma

19.00 uur: Inloop Stich­ting ActiefTalent
19.30 uur: Rond­lei­ding, verhaal en gesprek
21.15 of 21.45 uur: Slui­ting

Details

Datum en tijd: 10 sep­tem­ber 2014 vanaf 19.00 uur
Lokatie: ActiefTalent
Kwadij­kerkoogweg 12
1442 LA Purmerend
Parkeer­ruim­te: op- en rondom terrein
OV: Station Overwhere
Uit­no­di­ging Diaconale excursie ActiefTalent Purmerend (PDF)

Over ActiefTalent

Sinds de oprich­ting in 2004 begeleidt Stich­ting ActiefTalent mensen met een versla­vings­achter­grond. Mensen die door gebruik van drank of drugs in de problemen zijn geko­men. In Alkmaar, Beverwijk, Haar­lem, Den Helder, Hoorn, Purmerend en Zaan­dam bie­den zij Arbeidsre-in­te­gra­tie, Sociale Active­ring en Dagbeste­ding waardoor mensen in bewe­ging komen. ActiefTalent werkt nauw samen met Brij­der Versla­vings­zorg, GGZ-in­stel­lingen, Begeleid Wonen en ge­meen­tes. Bij ActiefTalent kiest de deel­ne­mer voor een actieve rol op weg naar par­ti­ci­pa­tie en vol­waar­dig bur­ger­schap.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiŽle caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose