Bisdom Haarlem-Amsterdam


Ubi Caritas - Caritas voor migranten

Zaterdag 30 mei • 10.00 - 12.30 uur • Casa Migrante, Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 11 mei 2015

Ubi Caritas

Als Rooms katho­lie­ke gemeen­schappen hebben wij een bij­zon­dere zorg voor onze broe­ders en zuster! Zeker als er zorg nodig is. Caritas is het instru­ment om daar han­den en voeten aan te geven. Op de jaar­lijkse bijeen­komst van de Caritas van onze Mi­gran­ten­gemeen­schappen, Ubi Caritas, willen wij laten zien hoe dat kan. Hoe geven wij de zorg aan elkaar, aan onze naasten en de mensen in nood vorm?

Twaalf cursisten die de basis­cursus Caritas voor Mi­gran­ten hebben door­lopen zullen de tien manieren van helpen presen­teren. Hierna zullen ze door hulp­bis­schop mgr J. Hendriks hun getuig­schrift ont­van­gen.

Ubi Caritas wordt gehou­den op zater­dag 30 mei a.s. bij Casa Migrante, Van Ostade­straat 268 te Am­ster­dam. Aanvang 10.00 uur tot 12.30 uur. De koffie staat klaar om 09.30 uur. U bent van harte welkom, aanmel­den is niet verplicht.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiële caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose