Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitnodiging Bezielingsdag 2014

Zaterdag 27 september in Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 19 juni 2014

Uitnodiging Bezielingsdag 2014Over Fran­cis­cus van Assisi, paus Fran­cis­cus en de bele­ving van de armoede gaat een bezielings­dag voor mensen betrokken bij de Caritas. Centraal staat het afstemmen op de ander en jezelf in de zorg voor de naaste. De dag wordt gehou­den op zater­dag 27 sep­tem­ber 2014 in Heiloo.

Vanuit de fran­cis­caanse traditie wordt o.a. door middel van lezing, muziek en kennis­ma­king met de methode Lectio Divina een praktijk­ver­haal uit de diaconale praktijk behandeld. Laat u bezielen door te luis­te­ren, zingen, aan­dach­tig te lezen en het gesprek met elkaar.

De inhoud van de dag wordt ver­zorgt door dr. Willem Marie Speelman, mede­wer­ker fran­cis­caans studie­cen­trum, docent chris­te­lijke spiri­tua­li­teit en musicus. Pater Roland Putman, fran­cis­caan, diaco­naal werker en pastoor in Beverwijk onder­steunt deze diaconale dag van harte en werkt mee aan het mid­dag­deel.

Pro­gram­ma

9.30 uur: Ontvangst met koffie
10.00 uur: Lezing en muziek
11.00 uur: Koffiepauze
11.15 uur: On­der­lin­ge uit­wis­se­ling met richt­vra­gen
12.15 uur: Stille tijd
12.30 uur: Lunch
13.45 uur: Inlei­ding Lectio Divina
14.15 uur: Oefenen met Lectio Divina op een diaconale casus
15.30 uur: Muziek en afslui­ting met voor­beden
16.00 uur: Uitzwaaien

Details

Plaats: Missio­nair Dio­ce­saan Centrum OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
Datum: 27 sep­tem­ber, ont­vangst vanaf 09.30 uur
Tele­foon: 06‐51285955 Anita Witte
Route­plan­ning: zie: www.olvter­nood.nl
Parkeren: op par­keer­ter­rein Bede­vaarts­oord
Kosten: 5 euro te betalen bij binnen­komst
Lunch: wordt u aan­ge­bo­den
Aanmel­ding: Graag ont­van­gen wij uw opgave
digi­taal aan awitte@bisdomhaarlem‐amster­dam.nl
of per post vóór 17 sep­tem­ber
Organi­sa­tie: Dienst Dio­ce­sane Caritas Bisdom Haar­lem‐Am­ster­dam
Contact­persoon: Anita Witte
Post­a­dres: Postbus 1053 2001 BB  Haar­lem
Email: caritas@bisdomhaarlem‐amster­dam.nl
Tele­foon: 023‐5112600
Uit­no­di­ging: Download de digitale uit­no­di­ging en aanmeld­for­mu­lier (PDF)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiŽle caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose