Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen!
Passiemuziek met Jos Martens Audio
Radio Maria programma - Vonken van Hoop
nieuws - maandag, 25 maart 2024
Midden in de Veer­tig­da­gen­tijd heeft pastoor Eric van Teijlingen samen met Jos Martens het pro­gram­ma ‘Vonken van Hoop’ op Radio Maria geheel gewijd aan passie­mu­ziek.
Amazing Grace Video
SamenKerk rubriek Zingt voor de Heer
nieuws - zaterdag, 1 juli 2023
Zater­dag 1 en zon­dag 2 juli zal bij alle vie­rin­gen in alle kerken van ons bisdom het lied ‘Amazing Grace’ gezongen wor­den. Op deze wijze willen we als katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap in Noord-Holland stil staan bij de vie­ring van ‘Keti Koti’ op 1 juli.
God wil een tempel bouwen Audio Video
SamenKerk rubriek Zingt voor de Heer
nieuws - donderdag, 4 augustus 2022
Een min­der bekend lied ter ere van Onze Heilige Moeder Maria. De tekst is van Henk Jongerius OP en het wordt gezongen op de oor­spron­ke­lijke melodie uit een muziekbundel van 1631.
Veni Sancte Spiritus Audio Video
nieuws - donderdag, 2 juni 2022
Pink­ste­ren sluit de paas­tijd af. Zongen we met Pasen “Christus die verrezen is” met Pink­ste­ren bezingen Gods Geest: Veni, Sancte Spirit, Kom, Heilige Geest...
Christus die verrezen is Audio Video
nieuws - donderdag, 7 april 2022
Nu alle corona­maat­re­ge­len zijn opge­he­ven, zowel in maat­schap­pij als kerk, en koren weer mogen zingen, merken we weer hoe be­lang­rijk samenzang is voor onze ere­dienst. ‘Zingen is twee keer bid­den’ zeggen we dan vaak. Het paas­re­per­toire is niet zo uit­ge­breid als dat met Kerst­mis, maar ook Pasen kent zijn eigen, spe­ci­fie­ke hymnen en lie­de­ren, zoals “Christus die verrezen is”
Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
nieuws - donderdag, 3 februari 2022
Echt lekker uit volle borst (mee)zin­gen... het voelt nog steeds niet goed. Terwijl zingen en samenzang zo goed is voor je gees­te­lij­ke én licha­me­lijke ge­zond­heid. Dit keer een lied over de liefde.
Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
nieuws - vrijdag, 29 oktober 2021
Hallelujah!... samen zingen in de kerk mag weer! Gelukkig. Want zingen is als twee keer bid­den en geeft veel inhoud aan samen vieren en samen Kerk-zijn. Voor nu een bij­zon­der lied, dat SamenKerk u niet wilt ont­hou­den: ‘Uit de schemer van de tij­den’. Want ‘Zie ginds komt de stoom­boot’ klinkt op zon­dag­mor­gen 5 de­cem­ber toch min­der dan dit lied.
Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
Zingt voor de Heer
nieuws - donderdag, 2 september 2021
Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Doet u mee met dit gloria­lied: Zingt van de Vader...
De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
Zingt voor de Heer
nieuws - donderdag, 1 juli 2021
Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten; mis­schien bin­nen­kort weer. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Doet u mee met dit mooie kerk­lied: De dag gaat open voor het woord des Heren?
Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
Zingt voor de Heer
nieuws - donderdag, 6 mei 2021
Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Wie kent dit lied ‘Geko­men is uw lieve mei, Maria’ nog?
Hij ging van stad tot stad Audio Video
Tot u ben Ik gezonden
nieuws - donderdag, 4 maart 2021
Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Het is ook wat in deze corona­tijd het meest door kerk­gan­gers wordt gemist (aldus onder­zoek uit januari 2021)! Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Neem nu dit lied: ‘Tot u ben Ik gezon­den’.
God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
Zingt voor de Heer
nieuws - donderdag, 21 januari 2021
Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Geen ‘her­der­tjes’ of ‘glooO-ria’ dit jaar. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Neem nu dit lied: ‘God heeft het eerste woord’.
Een ster ging op uit IsraŽl Audio Video
Zingt voor de Heer
nieuws - donderdag, 17 december 2020
Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Geen ‘her­der­tjes’ of ‘glooO-ria’ dit jaar. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Neem nu dit mooie kerst­lied Een ster ging op uit Israël.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose