Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gekomen is uw lieve mei, Maria

Zingt voor de Heer

gepubliceerd: donderdag, 6 mei 2021

Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Wie kent dit lied ‘Geko­men is uw lieve mei, Maria’ nog?

Audio

tekst: Hugo Thieman
melodie: Adrianus Petrus Hamers (* 1871 - † 1929)
koorbe­wer­king: Frank Mierhout
dirigent-organist: Jos Martens
zang: Ad hoc vocaal ensemble

Vroe­ger bij de afwas werd er heel wat afgezongen. In de zogeheten Mariamaan­den uiter­aard Maria­lied­jes, zoals ’Geko­men is uw lieve mei’. Een lied dat door het woord ‘mei’ sterk verbon­den is met de mei­maand. ‘Mei’ is waar­schijn­lijk vernoemd naar de Griekse godin ‘Maia’ (wat oor­spron­ke­lijk ‘moe­der’ betekende). De Romeinen vier­den de eerste week van deze maand hun bloesem­feest, ‘floralia’ geheten. Op de eerste dag van de mei­maand vier­den ze het feest van de aardgodin ‘Bona Dea’ (de goede godin), die later met de Griekse godin Maia werd geïden­ti­fi­ceerd.

Mei, bloemen, moe­der, Maria, het delen van het goede, al deze ele­menten vin­den we terug in de tekst van het lied ‘Geko­men is uw lieve mei’. Maar ook het katho­lie­ke gebruik om thuis in de ge­zin­nen ’s avonds te knielen rich­ting een Maria­beeld en ge­za­men­lijk de rozen­krans te bid­den en de beschrij­ving van de vele kaarsen die bran­den bij een Maria­beeld in de kerk of een kapel.

De melodie van ‘Geko­men is uw lieve mei’ is van de hand van Adrianus Hamers, pastoor te Deursen. Naast gees­te­lij­ke was hij een pro­fes­sio­neel com­po­nist van zowel gees­te­lij­ke als profane muziek. Van zijn hand zijn bij­voor­beeld ook de melodieën van bekende Maria­lie­de­ren als ‘Gebenedijd zijt gij’ en ‘Wat sprei­den die lichten’. Op­val­lend aan zijn melodieën, en met name die van ‘Geko­men is uw lieve mei’, is dat ze een ogenschijn­lijk onlo­gisch verloop hebben. De melodieën lijken soms alle kanten op te gaan, maar het mee­zingge­hal­te en de herken­baar­heid zijn desondanks toch hoog. Probeert u maar!

Jos Martens

Geko­men is uw lieve mei, Maria

Geko­men is uw lieve Mei, Maria
En op het veld de bloe­mensprei, Maria
Bloemen, die wij plukken gaan
Nu ze rijk te bloeien staan
Ave, ave Maria
Voor u, de vrouwe van de Mei, Maria

Wij knielen ’s avonds voor uw beeld, Maria
U wij­den wij ons onver­deeld, Maria
Met de bloemen en de zang
En wij bid­den, zingen lang
Ave, ave Maria
Tot gij uw gunsten aan ons deelt, Maria

Zo hel­der schijnt het witte licht, Maria
Der kaarsen op uw lief gezicht, Maria
Goedig ziet gij op ons neer
Als een Moeder goed en teer
Ave, ave Maria
Uw ogen steeds op ons gericht, Maria

Video

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose