Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bron van geluk voor wie Hem wil geloven

Zingt voor de Heer

gepubliceerd: donderdag, 2 september 2021

Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Doet u mee met dit gloria­lied: Zingt van de Vader...

Audio

tekst: Henk Jongerius o.p. (* 1941 - )
melodie: Lobet den Herren allen (Johann Crüger, 1653)
uit­voeren­den: Jos Martens (orgel) en leden Cantate Deo (cantorij PKN Assendelft)
(opgeno­men in de Hervormde kerk te Assendelft)

‘Zingt van de Vader’ is een zogeheten gloria­lied. Het wordt wel eens als zodanig gezongen in vie­rin­gen zon­der koorzang. De tekst is van pater Henk Jongerius, die meer­dere bekende lied­tek­sten op zijn naam heeft staan als ‘Wij zoeken U als wij samen­ko­men’ en ‘Als Gij naar de woor­den luistert’. Het lied is heel inzichte­lijk ges­truc­tu­reerd doordat de aanhef en het slot telkens gelijk zijn: Zingt van de Vader”, Zingt van de Zoon, Zingt van de Geest, en: houdt Hem in ere! Het rijm onder­steunt deze structuur. De eerste drie regels van elke strofe kennen telkens dezelfde rijmklank.

In de eerste strofe wordt de Vader bezongen als de Schepper. In de tweede strofe staat de Zoon centraal. Hij is het licht en schenkt geluk aan wie Hem geloven, als wij naar Hem luis­te­ren (en doen wat Hij zegt - zie Mt. 7,24-29). De tekst ‘het Woord van alzo hoge’ ver­wijst naar Kerst­mis. De derde strofe bezingt de Geest als de dragende kracht van alle leven.

Johann Crüger was als kerkmusicus verbon­den aan de Nikolaikirche in Berlijn en heeft vooral naam gemaakt als com­po­nist van liedmelodieën, veelal in samen­wer­king met tekstdichter Paul Gerhardt. Gerhardt en Crüger schreven in 1653 samen het ochtend­lied ‘Lobet den Herren allen, die ihn ehren’, wat voor het eerst werd ge­pu­bli­ceerd in het lied­boek ‘Praxis Pietatis Melica’. Dit lied diende als basis voor de lied­tekst van ‘Zingt van de Vader’.

Jos Martens

Zingt van de Vader

Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere!

Zingt van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het Woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

Zingt van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!

Video

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose