Bisdom Haarlem-Amsterdam


De dag gaat open voor het Woord des Heren

Zingt voor de Heer

gepubliceerd: donderdag, 1 juli 2021

De dag gaat openKerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten; mis­schien bin­nen­kort weer. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Doet u mee met dit mooie kerk­lied: “De dag gaat open voor het Woord des Heren”?

Audio

tekst: Zr. Oda Maria Swagemakers osb (* 1916 - † 2006)
melodie: Willem Mesdag (* 1930 - † 2018)
zang: leden Pa­ro­chie Sint Cecilia Assendelft
(Irene Jansen, Corrie Houweling, Walter van Gelder en Ed Houwling)
dirigent-organist: Jos Martens

In dit lied is God in de morgen van de dag en in ons leven aanwe­zig. ‘De dag gaat open voor het Woord des Heren’ wil niet alleen zeggen dat we de dag openen met het woord van God maar dat elke dag gewijd mag zijn aan het Woord van God. Dat woord is ‘een zon die wij zoeken’ en een kracht die wij van ons­zelf ontberen. In de tweede strofe is psalm 139 herken­baar. Vanaf de derde strofe richten wij ons tot God: Hart­slag en adem hebben wij gekregen om vanuit God te mogen en kunnen leven. Wij leven door Hem en voor Hem. De tekst spreekt nergens over ‘ik’ maar altijd over ‘wij’ en ‘ons’. Het lied is dan ook in een klooster­ge­meen­schap ontstaan. Ik leef niet alleen voor mij­zelf, op mijn eentje, maar er is een samen­zijn, een ‘land waar wij wonen’, een aarde die voltooid moet wor­den. Het lied ein­digt zoals de oude Latijnse hymnen met een lofprij­zing aan Vader, Zoon en Geest.

Dit lied kan goed gezongen wor­den op een Gre­go­ri­aanse melodie, maar de door Willem Mesdag gecompo­neerde melodie is meer favoriet. Zoals de tekst spreekt over het open­gaan van de dag, is dat ook ver­werkt in de stijgende lijn van zijn melodie. Het ritme is in alle vier de regels gelijk. Regel één en drie hebben dezelfde melodie. In regel twee wordt de melodie van de eerste helft herhaald in de tweede helft. Het lied ein­digt in regel vier met een logisch slot op de begin­toon van het lied.

Jos Martens

De dag gaat open
voor het Woord des Heren

De dag gaat open voor het Woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Voor wij beston­den, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

Door U geschapen om uit U te leven;
hart­slag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, Licht waar­naar wij streven,
oorsprong en toe­komst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Aan U ons lof­lied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de vol­tooi­ing.

Video

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose