Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een ster ging op uit IsraŽl

Zingt voor de Heer

gepubliceerd: donderdag, 17 december 2020

Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Geen ‘her­der­tjes’ of ‘glooO-ria’ dit jaar. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Neem nu dit mooie kerst­lied Een ster ging op uit Israël.

Orgel

Piano

tekst: Jan Duin (1934)
melodie: ‘Forest Green’ (Ralph Vaughan Williams, 1872-1958)
piano/orgel: Jos Martens
zang: Angelique Broerse - Van Hal

Jan Duin

Jan Duin schrijft al kerk­lie­de­ren sinds zijn semi­na­rie­tijd zes­tig jaar gele­den. “In het begin gebruikte ik oude Neder­landse liedmelodieën maar later ontdekte ik de veel mooiere, meer hymneach­tige Engelse muziek.Ik heb dit kerst­lied ge­schre­ven in een tijd dat er span­ningen waren in het Midden-Oosten, met name in Iran (1978-1979). Het Midden-Oosten is eigen­lijk één groot woes­tijn­ge­bied en ik wilde lied van troost schrijven. Het is ook de wereld van duizend-en-een-nacht, een sprookjes­we­reld, waarin de wer­ke­lijk­heid geschiedde dat in Beth­le­hem God mens werd.

Ster in het Oosten

Er ging een ster op in het Oosten, niet alleen de ster van de wijzen uit het Matteüsevan­ge­lie, maar ook een ver­wij­zing naar Numeri 24,17 - waar ge­spro­ken wordt over een ster die opkomt uit Jakob, uit Israël - en naar de O-antifonen van 21 de­cem­ber (O Oriens: O Dageraad, glans van het eeuwig licht en Zon van ge­rech­tig­heid): Christus zelf. Die even­eens in de eerste regel van het derde couplet wordt genoemd. De woes­tijn ver­wijst naar de profetie van Jesaja 35 en de wei naar mijn geboortestreek De Beemster. Zo is dit lied tot stand geko­men.”

Hymne

De melodie ‘Forest Green’ is door Ralph Vaughan Williams bewerkt tot een hymne. Het is een melodie die snel meegezongen kan wor­den met een A-A-B-A structuur, wat wil zeggen dat een deel van de melodie in dit geval drie keer terug­komt (A) met daartussen een ander muzikaal gegeven (B). De stijgende melodielijnen geven het lied een licht en opgewekt karakter. ‘Forest Green’ is in Engeland en daar­bui­ten vooral bekend als het kerst­lied O little town of Beth­le­hem.

Een ster ging op uit Israël

Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorver­teld,
een lied klonk on­ver­wacht.
Dit was het uur van onze God,
een Mensen­zoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

De her­ders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woes­tijn werd tot een wei.

Gij Mor­gen­ster en Mensen­zoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw ge­rech­tig­heid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
U allen even na, -
dan zingt de schep­ping weer dit lied
tot in de gloria.

Video

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose