Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Liefde, eenmaal uitgesproken

gepubliceerd: donderdag, 3 februari 2022

Echt lekker uit volle borst (mee)zingen... het voelt nog steeds niet goed. Terwijl zingen en samenzang zo goed is voor je gees­te­lij­ke én licha­me­lijke ge­zond­heid. Dit keer een lied over de liefde.

Ontel­baar als de sterren aan de hemel zijn lie­de­ren, aria’s, popsongs, psalmen en hymnen over love, l’amour, die Liebe, l’amore, de liefde. Ook in het ker­ke­lijke genre wordt de liefde veel bezongen - want God is liefde (1 Joh. 4,8) - zoals in de hymne ‘Liefde, eenmaal uit­ge­spro­ken’.

tekst: Sytse de Vries ( * 1945 - )
melodie: Love divine, 1889 (John Stainer, * 1840 - † 1901)
zang: Angelique Broerse-van Hal en Jos Martens
orgel: Jos Martens

Liefde

Liefde, liefde en nog eens liefdeHet woord ‘liefde’ komt 142 keer voor in het Nieuwe Testa­ment, waar­van de be­lang­rijk­ste tekst is: ‘God is liefde’, uit de eerste Johannes­brief (4,7-8): “Laten wij elkan­der lief­heb­ben, want de liefde komt van God. Ie­der­een die liefheeft is een kind van God, en kent God. De mens zon­der liefde kent God niet, want God is liefde.” Emeritus-paus Bene­dic­tus XVI schreef over ‘God is liefde’ een prach­tige en­cy­cliek, Deus caritas est uit 2005. Meer dan het (her)lezen waard! Liefde in het gezin, tussen gelief­den, voor de natuur, dieren of hobby’s, “uit­ein­delijk is ‘liefde’ één enkele wer­ke­lijk­heid, maar ze heeft ver­schil­lende dimensies” (Deus caritas est 8).

Liefde in alle vormen wordt bezongen in het lied ‘Liefde, eenmaal uit­ge­spro­ken’. God heeft ons als eerste liefgehad (1 Joh. 4,9), dat ons is gegeven. En Gods woord van liefde is Gods eerste én laatste woord. Het hele lied straalt uit wat liefde is en wat liefde doet. In de woor­den van Sint Paulus (1 Kor. 13): liefde is gedul­dig en vrien­de­lijk, niet jaloers, wordt blij van het goede en verdraagt alles. Door liefde blijf je geloven en ver­trouwen en leven. Hierop wil je toch zeggen: “ja en amen!” (strofe 3), zoals bij een huwe­lijk? En dat huwe­lijk komt in de vijfde strofe aan bod, wat gaat over de bruiloft te Kana (Joh. 2), waar liefde en goede wijn samenkwamen. De laatste zinnen brengen het begin en het einde bij elkaar, liefde met een kleine én met een hoofd­let­ter (mens én God). Jezus is ook begin en einde, alpha en omega. Waar liefde en vriend­schap samen­komt, dáár is God... die liefde is!

Liefde, liefde en nog eens liefdeSytze de Vries, voor­ma­lig her­vormd predi­kant in onder meer Purmerend en Am­ster­dam (Oude kerk), ver­taalde in 2012 Engelse lie­de­ren of schreef nieuwe Neder­landse teksten bij de geliefde melodieën van Engelse kerk­lie­de­ren. ‘Love divine, all love excelling’ van Charles Wesley en com­po­nist John Stainer is daar een van.

Stainer was naast com­po­nist ook werk­zaam als organist van onder meer Saint Paul´s Ca­the­dral in Londen en als hoog­le­raar aan de Uni­ver­si­teit van Oxford. Hij compo­neerde in een roman­tisch idioom, zoals die in die tijd in de mode was. Van Stainer is ook het oratorium ‘The Cruxificion’, waaruit ‘Cross of Jesus’ en ‘All for Jesus’ nog vaak in de Goede Week gezongen wor­den. In 1871 schreef hij de stan­daard­zet­tingen voor veel, heel bekende, ‘Christmas carols’, Engelse kerst­lie­de­ren.

Jos Martens

Liefde, eenmaal uit­ge­spro­ken

Liefde, eenmaal uit­ge­spro­ken,
als uw Woord van het begin.
Liefde wil ons over­ko­men,
als geheim en ze­ge­ning.

Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waar­mee Gij zelf ons raakt,
alles over­win­nend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen,
waar­mee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metter­daad.

Liefde waagt zich­zelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.

Video

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose