Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Romebedevaart 2015

Alle nieuws­be­richten over de dio­ce­sane Rome­bede­vaart die in de mei­va­kan­tie van 2015 heeft plaats­ge­von­den.
Vreugdevolle bedevaart naar Rome
Meivakantie 2015
info - donderdag, 21 mei 2015
Samen met Mgr. Punt en zijn hulp­bis­schoppen Hendriks en Van Burg­ste­den hebben 800 pelgrims uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam van 1 tot en met 7 mei een bij­zon­dere bede­vaart gemaakt naar Rome. De pelgrims kwamen vol van in­spi­ra­tie en vreugde terug in Neder­land.
Vreugde alom
Terugblik op Bisdombedevaart naar Rome in woord en beeld
nieuws - dinsdag, 19 mei 2015
‘Vrolijk en met hart voor geloof en kerk’, zo omschrijft Mgr. Punt de pelgrims die deelname aan de Bisdom­bede­vaart naar Rome. In zijn terug­blik op de reis in het ko­men­de nummer van Samen Kerk memoreert hij de gewel­dige sfeer en de vele hoogte­pun­ten tij­dens de pelgrimage. Ook de uitzen­ding van RKK Katho­liek Neder­land TV van dins­dag 19 mei ging over pel­gri­meren. Hierin wer­den ook enkele deel­ne­mers van de bede­vaart naar Rome gevolgd.
Terug uit Rome
wobi - dinsdag, 19 mei 2015
‘Moe maar voldaan keer­den zij huis­waarts.’ Met die dood­doe­ner ein­digen veel reis­ver­slagen. Maar voor ons ging het helemaal op. De bede­vaart naar Rome is een pelgrimage gewor­den met veel indrukken, erva­ringen en hoogte­pun­ten. En tege­lijk fysiek en gees­te­lijk enorm inspannend voor onze bijna 800 pelgrims in de leef­tijd van 1½ tot 91 jaar.
Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
nieuws - zondag, 10 mei 2015
Niet alleen de pelgrims zijn stevig onder de indruk van de bede­vaart, ook in Rome zelf is de invasie uit ons bisdom niet onop­gemerkt ge­ble­ven. Ook tele­visie nieuws­agent­schap Rome Reports maakte een korte repor­tage van het bezoek van Mgr. Punt met de bijna duizend pelgrims.
Nagekomen fotoís Fotoreportage
nieuws - vrijdag, 8 mei 2015
Nu de pelgrims die per vliegtuig reizen allemaal weer in Neder­land zijn, druppelen er ook nog wat foto’s binnen. Wellicht komen er zater­dag­avond, als de pelgrims die per tou­ringcar reizen thuis­ko­men, nog meer.
Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
nieuws - vrijdag, 8 mei 2015
In de nacht van woens­dag op don­der­dag is er een brand geweest in een bar op de lucht­haven van Rome Fiumicinio. Hier­van­daan staan de terug­vluchten van de meeste van onze pelgrims gepland.
De laatste dag in Rome Fotoreportage
nieuws - donderdag, 7 mei 2015
Alweer de laatste dag in Rome. Met alle pelgrims bij elkaar voor de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Paulus Buiten de Muren­basi­liek. De eerste foto’s zijn weer van Facebook geschraapt.
Nagenieten van o.a. de audiŽntie Fotoreportage
nieuws - woensdag, 6 mei 2015
We kijken nog even terug op een geslaagde bede­vaarts­dag met nog een serie foto’s. Vanmorgen een over­wel­di­gende algemene au­diën­tie met diverse dichtbije ont­moe­tingen met de paus en van­mid­dag een Eucha­ris­tie­vie­ring in een bom­volle Kerk van de Friezen.
Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Fotoreportage Video
Opnieuw hoogtepunt voor de 800 pelgrims tijdens bisdombedevaart Rome
nieuws - woensdag, 6 mei 2015
Het was vroeg opstaan vandaag! Met een bij­zon­der doel: op tijd op het Sint Pieters­plein zijn voor de algemene au­diën­tie bij de paus. Een vak helemaal vooraan was speciaal ge­re­ser­veerd voor ons bisdom om de au­diën­tie van dichtbij mee te maken.
Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome Fotoreportage
Afsluiting van de dag met gebedsviering in St. Jan van Lateranen
nieuws - dinsdag, 5 mei 2015
Een divers pro­gram­ma vandaag in een zeer warm Rome op de vierde dag van de bisdom­bede­vaart. De vele groepen kon­den hun eigen dag indelen en trokken de stad in voor een kop koffie, een ont­moe­ting met Antoine Bodar of het bezoeken van de Romeinse beziens­waar­dig­heden. Aan het einde van de mid­dag verzamelen alle pelgrims zich in de St. Jan van Lateranen voor een speciale gebeds­vie­ring.
Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 5 mei 2015
Alle pelgrims zijn bijeen in de Sint Jan van Lateranen voor een gebeds­vie­ring die door het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom is voor­be­reid. Het is een vie­ring rond het thema barm­har­tig­heid. Een thema dat paus Fran­cis­cus nauw aan het hart ligt.
Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 5 mei 2015
Een kleine 150 kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren zijn mee naar Rome voor de dio­ce­sane bede­vaart. Ook zij laten van zich horen op hun Facebook pagina. Hierbij een aantal ‘selfies’ (een selfie is een foto die je zelf maakt van jezelf met je vrien­den en/of mooie omge­ving).
Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime Fotoreportage
ĎWe kunnen de vrede niet voor lief nemení
nieuws - maandag, 4 mei 2015
De 800 pelgrims van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam hebben van­avond een bij­zon­dere her­den­king van 4 mei bijge­woond in de kerk van Santa Maria in Trastevere. Zij waren hier op uitno­di­ging van de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Punt en Zijne Majes­teits Ambas­sa­deur bij de Heilige Stoel, Zijne Konin­klijke Hoog­heid Prins Jaime de Bourbon de Parme.
H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek Fotoreportage
Maandag 4 mei - Rome
nieuws - maandag, 4 mei 2015
Vanmorgen vier­den alle pelgrims de H.Mis in de Sint Ignatius­basiliek. Wederom een bij­zon­dere vie­ring in een prach­tige kerk! Ook werd ge­pro­beerd een groeps­foto te maken. Hierbij weer een mooie serie foto’s van Facebook.
Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter Fotoreportage
Ruim achthonderd pelgrims op pad in Rome
nieuws - zondag, 3 mei 2015
Zondag­och­tend verzamel­den de pelgrims zich al vroeg bij de obelisk op het Sint Pieters­plein. Stipt om acht uur begon de plech­tige pro­ces­sie van de pelgrims door de hoofd­in­gang van de Sint Pieter­basi­liek. Het was een bij­zon­dere eer om de dio­ce­sane bede­vaart op deze manier te beginnen.
Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus Fotoreportage
nieuws - zondag, 3 mei 2015
De Bavo­can­to­rij van het Ka­the­drale koor heeft van­avond een privéconcert ver­zorgd voor emeritus Paus Bene­dic­tus. Het Ka­the­drale koor is, samen met 800 pelgrims, in Rome van­wege de bisdom­bede­vaart van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Emeritus Paus Bene­dic­tus was zeer onder de indruk van de cantorij. De pelgrims van het het bisdom zijn nog tot en met don­der­dag in Rome.
Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter Fotoreportage
nieuws - zondag, 3 mei 2015
Dankzij Facebook kunnen we alvast een paar foto’s plaatsen van de bij­zon­dere vie­ring van­mor­gen in de Sint Pieter. Bekijk ook het ver­slag van vandaag met nog meer foto’s.
Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome Fotoreportage
Bisdombedevaart van start
nieuws - zaterdag, 2 mei 2015
De dag begon vroeg voor een klein deel van de ‘vlieg­pelgrims’ die deel­nemen aan de bisdom­bede­vaart naar Rome. Om 5:15 uur wer­den zij op Schiphol verwacht voor de eerste van in totaal zeven vluchten die vandaag de pelgrims naar Rome brachten. Voor­zien van bede­vaartsjaaltje, li­tur­gie­boekje en boar­ding­pas werd koers gezet op Rome. In Bologna ver­trok­ken de bus­reizi­gers voor de laatste etappe.
Gefascineerd door de bergen Fotoreportage
Buspelgrims in ItaliŽ
nieuws - vrijdag, 1 mei 2015
De buspelgrims (op weg naar Rome voor de bisdom­bede­vaart), ontwaakten van­mor­gen in Ulm. Na gevoed te zijn in de Eucha­ris­tie en door het ontbijt, ver­trok­ken zij rond half negen rich­ting Italië. De sfeer zat er vanaf het begin goed in! Mgr. Hendriks reisde vandaag met een andere bus mee om kennis te maken met de reizi­gers.
Bisdombedevaart van start Fotoreportage
Buspelgrims op weg naar Rome
nieuws - donderdag, 30 april 2015
Vanmorgen vroeg zijn 137 pelgrims vanaf ver­schil­lende plekken in ons bisdom per bus ver­trok­ken rich­ting Rome. Drie bussen kwamen bij elkaar in Asten voor een eerste tussenstop. De volgende tussenstop was in Speyer, waar in de mid­dag de heilig Mis werd gevierd in de Kaiserdom.


woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaart
maandag, 27 april 2015Rome: de algemene audiŽntie met de Paus en gezellig picknicken
zondag, 26 april 2015Een relaxte dag in Rome met wandelingen en een gebedsviering
zaterdag, 25 april 2015Bijzondere 4 mei-herdenking in Rome
vrijdag, 24 april 2015De St. Pieter, een obelisk en het Regina coeli...
woensdag, 22 april 2015Facts & figures bisdombedevaart
dinsdag, 21 april 2015Reispapieren bisdombedevaart verzonden
woensdag, 11 maart 2015Verslag begeleidersweekend bedevaart in Heiloo Fotoreportage
donderdag, 5 februari 2015Ruim 700 aanmeldingen bisdombedevaart Rome
vrijdag, 23 januari 2015500 aanmeldingen voor bisdombedevaart Rome
donderdag, 15 januari 2015Meezingen in het Pelgrimskoor tijdens bisdombedevaart Rome
woensdag, 19 november 2014Folder gezinsprogramma bisdombedevaart beschikbaar
dinsdag, 4 november 2014Ook gezinsprogramma tijdens bisdombedevaart naar Rome
woensdag, 22 oktober 2014Promotiefilmpje tiener-en jongerenprogramma bisdombedevaart Video
donderdag, 21 augustus 2014Tweede ronde informatiebijeenkomsten bisdombedevaart Rome
woensdag, 16 juli 2014Speciale folder voor tieners en jongeren
dinsdag, 24 juni 2014Inschrijving voor bedevaart naar Rome geopend
dinsdag, 13 mei 2014Eerste promotiemateriaal bisdombedevaart beschikbaar Fotoreportage
donderdag, 24 april 2014Banner Bisdombedevaart naar Rome gepresenteerd
zaterdag, 12 april 2014Bijeenkomsten over bisdombedevaart naar Rome
woensdag, 26 maart 2014Logo bisdombedevaart
woensdag, 12 maart 2014Uitnodiging bisschop om mee te gaan op bedevaart naar RomeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose