Bisdom Haarlem-Amsterdam


Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter

Ruim achthonderd pelgrims op pad in Rome

gepubliceerd: zondag, 3 mei 2015

Zondag­och­tend verzamel­den de pelgrims zich al vroeg bij de obelisk op het Sint Pieters­plein. Stipt om acht uur begon de plech­tige pro­ces­sie van de pelgrims door de hoofd­in­gang van de Sint Pieter­basi­liek. Het was een bij­zon­dere eer om de dio­ce­sane bede­vaart op deze manier te beginnen.

Op een prach­tige plek, onder het raam van de heilige Geest, boven het graf van Petrus, werd de Eucha­ris­tie gevierd. Mgr. Punt bena­drukte in zijn preek de ver­bon­den­heid met de wereld­kerk. Hij vierde de Mis samen met zijn hulp­bis­schop Hendriks en tien­tal­len pries­ters, diakens en overige pelgrims. De vie­ring werd muzikaal onder­steund door het Ka­the­drale koor en het pelgrims­koor.

Ver­bon­den­heid

Rosemarie (21): ‘Ik vond de vie­ring heel erg mooi. Bij­zon­der om zo met z’n allen te vieren want als toe­rist zou je dit niet zomaar meemaken!’ Beitske: ‘Je voelde de ver­bon­den­heid in de vie­ring. Alle gene­ra­ties waren ver­te­gen­woor­digd.’ Corinde, Anne en Maike zongen mee in het Ka­the­drale koor: ‘In 2009 hebben we al eens in de Sint Pieter gezongen. Maar vandaag was het wel heel speciaal. We hebben de hele Missa Brevis van Mozart kunnen zingen, dat lukt niet altijd van­wege tijd­ge­brek. En het was heel gaaf om samen met het pelgrims­koor het Hallelujah van Händel te zingen. Maar ook wel erg warm met de toog en supperplie aan!’

Regina Coeli

Na de vie­ring verzamel­den de pelgrims zich om 12 uur voor het Regina Coeli. Voor­af­gaand aan het gebed gaf Paus Fran­cis­cus een mooie en een­vou­dige toelich­ting op het evan­ge­lie van de dag: een leven in ver­bon­den­heid met Jezus leidt tot vrucht­baar­heid. Daarna begroette Paus Fran­cis­cus de aanwe­zige pelgrims uit alle delen van de wereld. Hij noemde speciaal ook onze groep uit ‘Am­ster­dam’. Dit werd en­thou­siast ont­van­gen met vlaggezwaai en gejuich.
In de mid­dag had­den de pelgrim­groepen diverse pro­gram­ma’s in de stad Rome.

(Foto­graaf: Christianne Chin A Paw)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís Fotoreportage
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Fotoreportage Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter Fotoreportage
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen Fotoreportage
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start Fotoreportage
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaart
maandag, 27 april 2015Rome: de algemene audiŽntie met de Paus en gezellig picknickenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose