Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vreugde alom

Terugblik op Bisdombedevaart naar Rome in woord en beeld

gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2015

‘Vrolijk en met hart voor geloof en kerk’, zo omschrijft Mgr. Punt de pelgrims die deelname aan de Bisdom­bede­vaart naar Rome. In zijn terug­blik op de reis in het ko­men­de nummer van Samen Kerk memoreert hij de gewel­dige sfeer en de vele hoogte­pun­ten tij­dens de pelgrimage. Ook de uitzen­ding van RKK Katho­liek Neder­land TV van dins­dag 19 mei ging over pel­gri­meren. Hierin wer­den ook enkele deel­ne­mers van de bede­vaart naar Rome gevolgd.

Uitkomen voor je katho­lie­ke geloofs­over­tui­ging is soms best las­tig in ont­kerke­lijkt Neder­land. Anders is dat als je op bede­vaart bent. Dan ben je in het gezel­schap van gelijk­gestem­den. Honder­den mensen deden dat deze maand. Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ging naar Rome en het aarts­bis­dom Utrecht ver­trok naar Lourdes. Katho­liek Neder­land TV deed ver­slag van beide reizen.

Het bisdom­blad Samen Kerk verschijnt op 28 mei met een uitge­breide terug­blik op de bede­vaart. In een speciaal katern zal met reacties en veel foto’s terug­gekeken wor­den op de Romereis. In het hart van het blad prijkt dé groeps­foto van alle pelgrims samen, gemaakt voor de Sint Ignatius­basiliek. Bij deze onthullen we alvast deze bij­zon­dere plaat (klik op de foto voor de uitvergro­ting)! En lees ook het ‘Woord van de Bis­schop’.

  • Samen Kerk verschijnt op don­der­dag 28 mei en zal ook online te lezen zijn.
foto: Christianne Chin A Paw
Groepsfoto van (bijna) alle pelgrims in Rome (foto: Christianne Chin A Paw)
Groeps­foto van (bijna) alle pelgrims in Rome


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís Fotoreportage
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Fotoreportage Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter Fotoreportage
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen Fotoreportage
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start Fotoreportage
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaart
maandag, 27 april 2015Rome: de algemene audiŽntie met de Paus en gezellig picknickenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose