Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Algemene audiŽntie bij paus Franciscus

Opnieuw hoogtepunt voor de 800 pelgrims tijdens bisdombedevaart Rome

gepubliceerd: woensdag, 6 mei 2015

Het was vroeg opstaan vandaag! Met een bij­zon­der doel: op tijd op het Sint Pieters­plein zijn voor de algemene au­diën­tie bij de paus. Een vak helemaal vooraan was speciaal ge­re­ser­veerd voor ons bisdom om de au­diën­tie van dichtbij mee te maken.

Algemene audiëntie bij paus FranciscusNa de toegangscontrole kon­den alle pelgrims op ‘ver­toon’ van hun pelgrimssjaaltje (herken­baar rood-wit-blauw) door de diverse hekken om een mooi plaatsje te zoeken. De stoelen vooraan en langs de hekken wer­den snel ingeno­men. Tijdens het wachten op de ‘opkomst’ van de paus, werd door de dirigent van het pelgrims­koor aan alle pelgrims een ‘jell’ geleerd om de paus mee te begroeten: ‘Wij zijn samen in Rome, als pelgrim geko­men, uit Haar­lem-Am­ster­dam, viva il Papa, viva Francesco!’

Intens en ontroerend

Rond half tien verscheen de pausmobiel vooraan het plein waarbij de voorste rijen met pelgrims gelijk een per­soon­lijke glim­lach van de paus ont­vingen. Aan de achter­kant van het vak stopte paus Fran­cis­cus om drie hele jonge pelgrims van ons bisdom de zegen te geven. Later herhaalde de paus dit aan de zij­kant van ons vak om nog eens twee jonge pelgrims te zegenen. Een zeer intens en ontroerend moment voor de ouders, kin­de­ren en andere pelgrims. De paus reed een paar keer langs het vak zodat ie­der­een uit­ge­breid de kans kreeg om te zwaaien en na­tuur­lijk heel veel foto’s te maken.

Woor­den voor de pelgrims van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Bijna aan het einde van de algemene au­diën­tie sprak paus Fran­cis­cus nog speciaal enkele woor­den tot de pelgrims van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam:

Saluto cordial­mente i fedeli della Diocesi di Haar­lem-Am­ster­dam, venuti in pellegrinaggio a Roma, insieme con il Vescovo Mons. Jozef Marianus Punt con i suoi Ausiliari. Rivolgo un saluto particolare ai membri del Coro della Cattedrale e li ringrazio per i bei canti. Carissimi, la visita alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo rinforzi la vostra fede e vi ricordi di testimoniare il Vangelo con la vostra vita cristiana. Vi benedico con affetto.

Daarna werd de bood­schap door een spreker herhaald in het Neder­lands:

Zeer harte­lijk groet ik de gelo­vi­gen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, op pelgrims­tocht in Rome, samen met hun Bis­schop Mon­seig­neur Jozef Marianus Punt en zijn hulp­bis­schoppen. Een bij­zon­dere groet aan het Ka­the­drale Koor met veel dank voor de prach­tige gezangen. Dier­ba­ren, moge het bezoek aan de Apostelgraven van Sint Petrus en Paulus uw geloof ver­ster­ken en U blijvend her­in­ne­ren aan de plicht om het Evan­ge­lie te ver­kon­di­gen met een waar­dig Chris­te­lijk leven. Ik zegen U met liefde.

Ka­the­drale koor

Na afloop van de au­diën­tie met de paus kon­den Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. van Burg­ste­den per­soon­lijk de paus begroeten. Daarna kwam de paus naar bene­den om diverse mensen te begroeten, waar­on­der enkele leden van basketbal­team The Harlem Globetrotters. Ook het Ka­the­drale koor kreeg een per­soon­lijk moment met de paus, ze hebben voor hem gezongen en hij ging met hen op de foto.

Geschenkenmand

Mand met cadeau’s voor paus FranciscusAan­slui­tend begroette hij een aantal van onze pelgrims en ont­ving van hen een mand met geschenken. Hierin was de volgende inhoud opgeno­men: een foto­boek van de kerken van ons bisdom; een boekje dat een aantal Caritas projecten (geïnspireerd door paus Fran­cis­cus) beschrijft die de laatste jaren door de dio­ce­sane Com­mis­sie Caritas met gel­den van de PCI’s zijn gesubsidieerd; een envelop met per­soon­lijke wensen van de lezers van het bisdom­blad Samen Kerk; een in de Abdij van Egmond gemaakte kaars, met de Spaanse opdruk: ‘het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bidt voor u’; zuurkool van de firma Kramer & Zonen B.V. uit Zuid-Scharwoude, hier­van ont­vangt de voedsel­bank in het bisdom 1.000 zakjes; het pelgrimssjaaltje en tenslotte teke­ningen van de kin­de­ren.

Video

De algemene au­diën­tie is nogmaals te bekijken op YouTube:

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís Fotoreportage
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter Fotoreportage
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen Fotoreportage
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start Fotoreportage
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaart
maandag, 27 april 2015Rome: de algemene audiŽntie met de Paus en gezellig picknickenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose