Bisdom Haarlem-Amsterdam


Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome

Afsluiting van de dag met gebedsviering in St. Jan van Lateranen

gepubliceerd: dinsdag, 5 mei 2015

Een divers pro­gram­ma vandaag in een zeer warm Rome op de vierde dag van de bisdom­bede­vaart. De vele groepen kon­den hun eigen dag indelen en trokken de stad in voor een kop koffie, een ont­moe­ting met Antoine Bodar of het bezoeken van de Romeinse beziens­waar­dig­heden. Aan het einde van de mid­dag verzamelen alle pelgrims zich in de St. Jan van Lateranen voor een speciale gebeds­vie­ring.

Antoine Bodar

Antoine Bodar ont­ving van­mid­dag een groep bede­vaart­gan­gers in de Santa Maria del Anima, de kerk in Rome waaraan hij is verbon­den. Hij hield een luch­tig verhaal over het ontstaan van de kerk en gaf er een rond­lei­ding. En hij beant­woordde vele vragen van pelgrims over onder andere zijn bezig­he­den in Rome. Zo heeft hij een aantal jaar de post uit Neder­land voor de paus ver­taald. De pelgrims waren zeer en­thou­siast over de ont­vangst.

Moeder Anima

De ge­zin­nen ontmoetten vandaag moe­der Anima Christi, de moe­der­overste van de ‘Blauwe Zusters’. Op de trappen van de Sint Jan van Lateranen legde ze uit over de symbolen op het kruis dat de zusters dragen. De kin­de­ren wisten veel be­lang­rijke onder­delen van het geloof te ont­dek­ken op het kruis. Ver­vol­gens gingen de vol­was­se­nen met zuster Anima in gesprek over haar roe­ping en leven.

Catacomben

De tieners hebben een gewel­dige tijd met elkaar. Ze zijn erg vol van wat ze allemaal meemaken. Gisteren bezocht een deel van de groep de scavi en en een ander deel de Vati­caanse tuinen. Vandaag werd een bezoek gebracht aan de catacomben. De aan­wezig­heid van de tieners blijft niet onop­gemerkt, de groep trekt al zingend en dansend door Rome!

Gebeds­vie­ring

Voor vele pelgrims was de gebeds­vie­ring aan het einde van de mid­dag een kennis­making met een andere manier van vieren. Na een inlei­ding door kape­laan Ignas Tilma was er aanbid­ding van het Aller­heiligste en de gelegen­heid om zelf een intentie in te leveren of een per­soon­lijke bijbel­tekst te ont­van­gen. Ook was er de gelegen­heid om bij de aanwe­zige pries­ters per­soon­lijk het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te ont­van­gen. Vincent, die kort iets ver­telde over zijn geloofweg, sprak de hoop uit dat voor velen deze Be­vrij­dings­dag ‘een inner­lijke be­vrij­dings­dag’ mag wor­den.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís Fotoreportage
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Fotoreportage Video
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter Fotoreportage
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen Fotoreportage
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start Fotoreportage
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaart
maandag, 27 april 2015Rome: de algemene audiŽntie met de Paus en gezellig picknickenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose