Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Jongerensynode

JongerensynodeIn ok­to­ber 2018 or­ga­ni­seert de katho­lieke kerk een synode (‘bis­schop­pen­ver­ga­de­ring’) in Rome over ‘Jonge­ren, geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping!’.


Nederlandse vertaling slotdocument Jongerensynode
nieuws - dinsdag, 22 januari 2019
Het slotdocument van de synode met als thema ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ is in het Nederlands vertaald en nu beschikbaar. Deze synode werd gehouden in oktober 2018 in Rome.
Slotdocument jongerensynode
En brief aan jongeren
nieuws - maandag, 29 oktober 2018
“De Kerk en de wereld hebben jullie enthousiasme dringend nodig.” Dat is de titel van een brief die de synode­vaders hebben opgesteld aan jonge mensen. De brief en het slotdocument van de jongerensynode zijn zaterdag 27 oktober gepubliceerd - het slotdocument is voorlopig alleen nog in het Italiaans beschikbaar.
Terugblik Mgr. De Jong op jongerensynode
Een dynamische en intense ervaring
nieuws - zaterdag, 27 oktober 2018
Zaterdag 27 oktober wordt in Rome het slotdocument van de synode over ‘Jongeren, het geloof en de onder­scheiding van de roeping’ gepresenteerd. Mgr. De Jong, afgevaardigde naar de synode namens de Neder­land­se Bisschoppenconferentie is daar niet bij, hij is al teruggereisd naar Nederland in verband met een wijding in bisdom Roermond.
Mgr. De Jong over jongerensynode Fotoreportage
De sfeer is goed en opgewekt
nieuws - vrijdag, 12 oktober 2018
In Rome vindt in oktober 2018 de bisschoppensynode over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ plaats. Voor Nederland is mgr. dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, aanwezig.
Bouw met enthousiasme een betere wereld
Jongerensynode van start
nieuws - vrijdag, 5 oktober 2018
De bisschoppensynode over de jonge­ren is samen op weg gaan van bisschoppen en jongeren, zo stelt paus Franciscus bij de opening. Hij onder­streept hoe belangrijk het is om naar elkaar te luisteren en vrijmoedig met elkaar te spreken. De paus spoort de deelnemers aan tot hoop, omdat zoals hij zegt ‘hoop ons uitdaagt en in beweging brengt’.
Mgr. De Jong naar jongerensynode
nieuws - woensdag, 19 september 2018
Mgr. dr. E. J. de Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond, gaat in oktober namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie naar de Gewone Algemene Bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’ in Rome.
Mgr. Mutsaerts naar synode
nieuws - maandag, 16 juli 2018
Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zal Mgr. Rob Mutsaerts van 3 t/m 28 oktober 2018 in Rome deelnemen aan de vijftiende ‘Gewone Algemene Bisschoppensynode’ met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.
Vertaling eindverslag presynode beschikbaar
nieuws - woensdag, 20 juni 2018
Het eindverslag van de ‘presynode’ over het thema ‘jongeren, het geloof en de onder­scheiding van de roeping’ is nu beschikbaar in het Nederlands. Eerder presenteerde een deelnemer namens Nederland aan deze bijeenkomst al de Engelse versie van het verslag.
Eindverslag presynode gepresenteerd
nieuws - donderdag, 29 maart 2018
Op woensdag 29 maart, aan het einde van de Chrismamis in Bisdom ’s-Hertogenbosch, is het eindverslag van de pre-synode gepresenteerd aan mgr. Mutsaerts. De hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch is portefeuillehouder jeugd en jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Resultaten online enquête Jongerensynode
nieuws - vrijdag, 23 maart 2018
In 2017 heeft het Vaticaan een wereldwijde online enquête gehouden onder jongeren. De uitkomsten daarvan vormen mede de input voor de Gewone Algemene Bisschoppensynode over jongeren, het geloof en de onderschei­ding van de roeping die in oktober 2018 wordt gehouden.
Pre-synode over jongeren, kerk en levensroeping
nieuws - vrijdag, 16 maart 2018
Zondag 18 maart 2018 begint in Rome een bijzondere bij­een­komst over ‘jongeren, het ge­loof en de onderscheiding van de roeping’. Meer dan 300 jongeren uit de hele wereld komen bij el­kaar om te spreken over ge­noemd thema in voorbereiding op de Bisschoppensynode over hetzelfde onderwerp die in oktober 2018 plaatsvindt.
Enquête in het Nederlands online!
Voorbereiding op Jongerensynode 2018
nieuws - donderdag, 6 juli 2017
De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, wordt in het Nederlands vertaald en is donderdag 6 juli online beschikbaar. De vragenlijst staat op de website van de Kerkprovincie.
Mgr. Hendriks in gesprek over jongerensynode
Donderdag 8 juni • 19.00 uur • Plebanie, Haarlem
nieuws - dinsdag, 30 mei 2017
In oktober 2018 organiseert de katho­lieke kerk een synode (‘bisschoppenvergadering’) in Rome over ‘Jonge­ren, geloof en de onderscheiding van de roeping!’ Ter voorbereiding daarop vraagt Paus Franciscus jouw mening, ervaringen en gedachten over de Kerk.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose