Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bouw met enthousiasme een betere wereld

Jongerensynode van start

gepubliceerd: vrijdag, 5 oktober 2018
foto: Videoframe Katholiekleven.nl
Bouw met enthousiasme een betere wereld

De bis­schop­pen­synode over de jon­ge­ren is samen op weg gaan van bis­schop­pen en jon­ge­ren, zo stelt paus Fran­cis­cus bij de ope­ning. Hij onder­streept hoe be­lang­rijk het is om naar elkaar te luis­te­ren en vrij­moe­dig met elkaar te spreken. De paus spoort de deel­ne­mers aan tot hoop, omdat zoals hij zegt ‘hoop ons uitdaagt en in bewe­ging brengt’.

Op woens­dag 3 ok­to­ber opende paus Fran­cis­cus in Rome de bis­schop­pen­synode over jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping. De paus vierde de eucha­ris­tie op het Sint Pieters­plein samen met de ruim 300 deel­ne­mers, onder wie 36 jon­ge­ren. De bis­schop­pen­synode duurt de hele maand ok­to­ber en voor Neder­land is mgr. De Jong, hulp­bis­schop van bisdom Roermond af­ge­vaar­digd.

Verbon­den met de synode

Jon­ge­ren­wer­kers van Neder­landse bis­dom­men nodigen ie­der­een uit om mee te bid­den voor deze bis­schop­pen­synode. Dat kan ook ge­za­men­lijk op zater­dag 20 ok­to­ber in Den Haag.

Samen met de synode­va­ders en de Neder­landse jon­ge­ren die op deze dag de Wereld­jon­ge­ren­da­gen voor­be­rei­den, willen we de kans grijpen om met elkaar ons geloof in Christus te beves­tigen. Vanaf 10.00 uur ben je welkom in de kapel van de Heilige Antonius van Padua in Den Haag waar we samen met mgr. Hendriks en mgr. Mutsaers eucha­ris­tie vieren.

Aan­slui­tend hierop volgt een ge­za­men­lijke lunch en is er een mid­dag­pro­gramma met work­shops. Ook wordt er contact gelegd met mgr. De Jong die op dit moment namens de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie aan de synode deelneemt. Het pro­gram­ma ein­digt om 16.00 uur.

wat: Bij­een­komst voor de jon­ge­ren­synode
voor wie: Jon­ge­ren uit alle bis­dom­men
waar: Kapel van de Heilige Antonius van Padua, Fluwelen Burgwal 45, Den Haag en het tweede deel van het pro­gram­ma vindt plaats op het Zandvliet­col­lege (Bezui­denhoutseweg 157, Den Haag). N.b.: Op de Kon. Marialaan en het wijkje tegen­over het Zandvliet­col­lege kun je op zater­dag gratis parkeren. Ook geen par­keerschrijf nodig.
wanneer: Zater­dag 20 ok­to­ber van 10.00 tot 16.00 uur
kosten: Toegang is gratis. Voor een be­schei­den lunch wordt gezorgd.
aanmel­den: In ver­band met de lunch, graag opgeven via info@jongkatho­liek.nl
Ook voor vragen kun je via dit e-mail adres contact opnemen

Video

Katho­liek­le­ven.nl heeft een korte video samen­ge­steld van de ope­ning:


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke JongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose