Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vertaling eindverslag presynode beschikbaar

gepubliceerd: woensdag, 20 juni 2018

Het eind­ver­slag van de ‘pre­synode’ over het thema ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ is nu be­schik­baar in het Neder­lands. Eerder pre­sen­teerde een deel­ne­mer namens Neder­land aan deze bij­een­komst al de Engelse versie van het ver­slag.

Jon­ge­ren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart op uitno­di­ging van het Vati­caan in Rome bij elkaar om mee te denken in voor­be­rei­ding op de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber over het­zelfde thema wordt gehou­den.

Een week praten en schrijven en com­mu­ni­ce­ren met jon­ge­ren via social media resul­teerde in een eind­ver­slag. Dit ver­slag hebben de jon­ge­ren op Palm­zon­dag 25 maart overhan­digd aan Paus Fran­cis­cus. Het do­cu­ment is bedoeld als input voor de synode die wordt gehou­den in ok­to­ber.

De jon­ge­ren vragen in het do­cu­ment aan­dacht voor hun per­soon­lijke leef­we­reld, erva­ringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’: “Een Kerk die open en transparant in de wereld wil staan vanuit haar geloof in Christus.”

Woens­dag 29 maart werd het eind­ver­slag overhan­digd aan mgr. Mutsaerts, portefeuilleh­ou­der jeugd en jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Hij deed dit met de woor­den die hij mee kreeg toen hij naar de pre­synode ver­trok: “Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. Ongenoegen om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Au­gus­ti­nus).Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose