Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vertaling eindverslag presynode beschikbaar

gepubliceerd: woensdag, 20 juni 2018
foto: Wim Koopman
Vertaling eindverslag presynode beschikbaar

Het eind­ver­slag van de ‘pre­synode’ over het thema ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ is nu be­schik­baar in het Neder­lands. Eerder pre­sen­teerde Danny Hakvoort, de deel­ne­mer namens Neder­land aan deze bij­een­komst, al de Engelse versie van het ver­slag.

Jon­ge­ren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart op uitno­di­ging van het Vati­caan in Rome bij elkaar om mee te denken in voor­be­rei­ding op de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber over het­zelfde thema wordt gehou­den.

Een week praten en schrijven en com­mu­ni­ce­ren met jon­ge­ren via social media resul­teerde in een eind­ver­slag. Dit ver­slag hebben de jon­ge­ren op Palm­zon­dag 25 maart overhan­digd aan Paus Fran­cis­cus. Het do­cu­ment is bedoeld als input voor de synode die wordt gehou­den in ok­to­ber.

De jon­ge­ren vragen in het do­cu­ment aan­dacht voor hun per­soon­lijke leef­we­reld, erva­ringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’: “Een Kerk die open en transparant in de wereld wil staan vanuit haar geloof in Christus.”

Danny Hakvoort overhan­digde woens­dag 29 maart het eind­ver­slag aan mgr. Mutsaerts, portefeuilleh­ou­der jeugd en jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Hij deed dit met de woor­den die hij mee kreeg toen hij naar de pre­synode ver­trok: “Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. Ongenoegen om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Au­gus­ti­nus).Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose