Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Resultaten online enquête Jongerensynode

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018
Resultaten online enquête Jongerensynode

Met een wereldwijde online enquête onder jongeren heeft het vaticaan in 2017 Geïnventariseerd wat er leeft bij katholieke jongeren, wat ze bezighoudt en hoe ze hun geloof beleven. De uitkomsten daarvan vormen mede de input voor de Gewone Algemene Bisschoppen­synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober 2018 wordt gehouden.

Nederland heeft als een van de (weinige) landen de online enquête vertaald en de Nederlandse uitkomsten daarvan zijn nu bekend gemaakt.

Jong Katholiek

Gerrie Conen, initiatiefnemer van de Nederlandse vertaling en jon­ge­ren­werker voor Jong Katholiek namens de Bisschoppen­confe­rentie: ‘We wilden in Nederland een zo groot mogelijke doel­groep voor de enquête bereiken, vandaar dat we besloten om de vragen te vertalen en op die manier de online enquête zo laagdrempelig mogelijk te maken. De Nederlandse uitslagen werden uit ons enquêtesysteem geëxporteerd en opgestuurd naar Rome, zodat men deze resultaten kan samenvoegen met de resultaten van de wereldwijde enquête. Ze vormen daar dus onderdeel van het geheel, maar dankzij de Nederlandse antwoorden aan de ‘voorkant’ kunnen wij nu eigen uitslagen bekend maken en dat is dus vrij uniek.’

De Nederlandse antwoorden worden nu bekend gemaakt met het oog op en aandacht voor de pre-synode over en met jongeren die momenteel in Rome wordt gehouden.

Verspreiding

De online enquête werd vorig jaar bekend gemaakt via de websites van de Bisschoppen­confe­rentie Rkkerk.nl en Jongkatholiek.nl. Ook via de Facebook­pagina van Jongkatholiek (die door >2000 mensen gevolgd wordt) en Twitter (>1700 volgers) werd de enquête onder de aandacht gebracht. De antwoorden op het online onderzoek zijn anoniem. De resultaten kunnen niet worden herleid tot individuele personen.

De Nederlandse vertaling van de enquête kwam op 6 juli 2017 online. Op 25 november 2017 waren er 1156 vragenlijsten ingevuld, waarvan 511 volledig. De tijd die gemiddeld per vragenlijst is besteed bedraagt 31 minuten. De enquête bevatte zeven vraag­groepen met in totaal 56 vragen. 17 vragen daarvan bestaan uit een aantal subvragen en er waren twee open vragen. Om privacy-redenen worden de antwoorden op de open vragen niet gepubliceerd. Deze worden wél anoniem beschikbaar gesteld aan de diocesane jon­ge­ren­werkers in Nederland en aan het secretariaat van de synode in Rome.

Opvallende uitkomsten

 • 44% van de respondenten heeft de vragenlijst tot het einde toe afgemaakt
 • 81% van de afhakers is niet verder gekomen dan de eerste pagina (na het titelscherm) van de vragenlijst
 • Verhouding man/vrouw: 49% / 51%
 • De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 24 jaar
 • De meeste respondenten (ruim tweederde) hebben een positief zelfbeeld
 • Het merendeel vindt dat het geloof heeft bijgedragen aan de eigen persoonlijke groei en vindt het geloof nu nog steeds belangrijk in het eigen leven. Ook over de sociale kant van de Kerk zijn de jongeren te spreken
 • Een meerderheid is positief over de liefdadigheid, de maat­schappelijke projecten en het werk van missionarissen in ontwikkelingslanden
 • Op de vraag “Wie is Jezus voor jou?” kiezen de meesten de Zoon van God, gevolgd door Een voorbeeld om na te volgen, de Verlosser en iemand die van me houdt
 • 33% van de jongeren geeft aan de hele dag door op internet te zitten
  De meeste jongeren (61%) zit meestal een paar keer per dag op internet
  57% van de respondenten vindt van zichzelf dat hij/zij vaker op internet zit dan goed voor iemand is
  44% van de jongeren besteedt één tot drie uur per dag aan social media

Resultaten

 

(bron: SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 17 april 2018Tienerkamp Breakout - Extraordinary Fotoreportage
dinsdag, 10 april 2018Tienerdag geloof, hoop en liefde in Heiloo Fotoreportage
zaterdag, 31 maart 2018Pre-Passion brengt jongeren samen Fotoreportage
donderdag, 29 maart 2018Danny Hakvoort presenteert eindverslag presynode Fotoreportage
vrijdag, 23 maart 2018Interview met Danny Hakvoort vanuit Rome
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag Fotoreportage
vrijdag, 16 maart 2018Pre-synode over jongeren, kerk en levensroeping
donderdag, 15 maart 2018Wereldjongerendag ‘Find Courage’
donderdag, 8 maart 2018“Wees niet bang!”
dinsdag, 6 maart 2018Nieuwe projectmedewerker jongerenpastoraat
dinsdag, 20 februari 2018Pre-Passion Witte Donderdagviering
vrijdag, 9 februari 2018Kennismakingsdagen tiener- en jongerenprogramma Assisi
dinsdag, 6 februari 2018Verblijf in chalets, mobilhomes en tenten Fotoreportage
dinsdag, 30 januari 2018Jongerenprogramma Assisi bekend
vrijdag, 22 december 2017Programma Nederlandse WJD-reis
woensdag, 15 november 2017Kerstdiner Jong Bisdom Haarlem 16 december
donderdag, 9 november 2017Flinke korting voor jonge pelgrims
dinsdag, 31 oktober 2017Netwerkbijeenkomst in Duivendrecht
woensdag, 9 augustus 2017Geslaagd tienerkamp Heiloo
donderdag, 20 juli 2017Hoe jongeren Hem volgenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose