Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers

gepubliceerd: maandag, 4 juni 2012

Mgr. dr. Jos. Punt, bis­schop van Haar­lem Am­ster­dam heeft afgelopen zater­dag aan drie mannen de han­den opgelegd bij hun wij­ding: twee tot pries­ter, een tot diaken. Het betrof de 44-jarige Peter Piets uit Oostzaan, thans werk­zaam als kape­laan in Volen­dam, de 56-jarige Am­ster­dammer Jim Schil­der, die verbon­den is en voorlopig blijft aan de Sint-Nicolaas­kerk in Am­ster­dam en broe­der Theo van Adrichem o.f.m., even­eens uit Am­ster­dam, die verbon­den is aan het fran­cis­caanse vor­mings­werk in de hoofd­stad. Hij hoopt later dit jaar in de Sint Antonius­kerk in Am­ster­dam (“Mozes en Aaron”) gewijd te wor­den.

De bis­schop stond in zijn preek stil bij de iden­ti­teit van de pries­ter, die als het ware moet ver­dwij­nen achter de gestalte van Christus die hij represen­teert.

De wij­ding vond plaats in de ka­the­draal van Haar­lem, tussen dichtgetimmerde transepten en hoogo­prij­zende stei­gers.

Met de wij­dingen van zater­dag komt het aantal actieve in het bisdom werkzame bisdom­pries­ters op 69. Daar­naast werken er 13  pries­ters die afkoms­tig zijn uit andere bis­dom­men en 35 pries­ter-reli­gi­euzen. Het aantal emeriti (“ge­pen­sio­neerde pries­ters”) bedraagt 86.

(foto-reportage: Steef J. Pardoen)
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose