Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zes diakens gewijd

gepubliceerd: maandag, 14 november 2011

In de St. Vitus­kerk te Hilversum heeft de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, zater­dag de diaken­wij­ding toege­diend aan de per­ma­nent diakens Henk Bak, Marcel de Haas, Henk Schra­der en dr. Erik Sengers en de transeünt (pries­ter-) diakens Peter Piets en Jim Schil­der. De bis­schop herinnerde in zijn homilie de wij­de­lin­gen aan het woord van Christus: “Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou uitgekozen”.

De plech­tig­heid, in een zonnige kerk,  werd opge­luis­terd door zang van een van de koren van de ka­the­drale basiliek Sint Bavo te Haar­lem, die door res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den voor een zo grote plech­tig­heid niet kon wor­den gebruikt. Ruim zeven­hon­derd gelo­vi­gen waren geko­men om de plech­tig­heid bij te wonen in de "ka­the­draal van het Gooi" zoals de Sint Vitus­kerk wel wordt genoemd.

Zoals reeds eer­der vermeld hebben alle nieuwe diakens reeds een aan­stel­ling in een pa­ro­chie gekregen: Henk Bak is diaken in Mon­nic­ken­dam, Marcel de Haas wordt aan­ge­steld in Am­ster­dam Oost, de Anna, Boni­fa­tius, Gerardus Majella pa­ro­chie, Henk Schra­der in de regio De Helder, dr. Erik Sengers is staf­me­de­werker voor Caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en verbon­den aan de pa­ro­chie van Am­ster­dam Zuid-Oost (Bijlmermeer, ‘De Graan­kor­rel’), Peter Piets vol­brengt zijn pas­to­rale jaar op weg naar de pries­ter­wij­ding in Edam-Volen­dam en Jim Schil­der in de St. Nicolaas­paro­chie te Am­ster­dam (bin­nen­stad).

Een twin­tigtal diakens was aanwe­zig om de nieuw-gewij­den in hun kring op te nemen en te begroeten door de vre­des­wens. Na afloop van de wij­dings­plech­tig­heid was er gelegen­heid om te fe­li­ci­te­ren, waar velen gebruik van maakten.

(fotoreportage: Steef Pardoen)
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose