Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Vreest niet. Ik ben het!”

Kevelaerbedevaart 2023

gepubliceerd: vrijdag, 7 juli 2023
“Vreest niet. Ik ben het!”

Honderd pelgrims uit Haar­lem en Am­ster­dam en omge­ving, uit Noord-Scharwoude en Volen­dam, uit West-Friesland en ’t Gooi, maakten van maan­dag 3 t/m woens­dag 5 juli de jaar­lijkse bede­vaart naar O.L.V. Troos­te­res van de Bedroef­den in Kevelaer.

Op dins­dag 4 juli voegde mgr. Jan Hendriks zich bij de pelgrims­groep.

Thema

Thema van de bede­vaart waren de woor­den van Jezus: “Vreest niet. Ik ben het!”, ge­spro­ken tot de leer­lin­gen in een boot tij­dens de storm op het meer, toen Jezus over het water naar hen kwam toegelopen.

Maan­dag

Maan­dag­mid­dag was het ope­ningslof in de Maria­basi­liek, waarbij de pelgrims­kaars plech­tig werd ontstoken en aan Maria werd aan­ge­bo­den. ’s Avonds bij de eucha­ris­tie­vie­ring werd overwogen dat we de stormen van de wereld (oorlog, geweld, rampen en andere huma­ni­taire problemen) als ook de stormen in ieders per­soon­lijk leven kon­den toe­ver­trou­wen aan Jezus en z’n Moeder. En dat deden de pelgrims... veel gevloeide tranen, waarde­volle gesprekken, de on­der­lin­ge sfeer onder de pelgrims, allemaal uitvloeisels van de kracht van het schuilen onder de man­tel van Maria.

Dins­dag

Op dins­dag werd in de ochtend de kruis­weg overwogen. Bij iedere kruis­wegs­ta­tie op de lij­densweg van Jezus werd stil gestaan bij wat wij mensen meemaken. Tussen de staties door werd het lied ‘Amazing Grace’ gezongen, waarin de zin voor­komt: “Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.” Dit lied schreef John Newton 250 jaar gele­den, waarin hij zijn beke­ring beschrijft na een storm op zee. Newton was toen nog slaven­hande­laar en voer op een slaven­boot.

In de mid­dag was het Maria-uurtje, waarbij alle bede­vaart­in­ten­ties wor­den voor­ge­le­zen. De dag werd af­ge­slo­ten met een pontificale hoog­mis en de licht­pro­ces­sie.

Maar Kevelaer is meer dan alleen vie­rin­gen. Er werd gewandeld door het stads­cen­trum, een kaarsje opgestoken, genoten van de terrasjes en winkeltjes.

Woens­dag

Op woens­dag­mor­gen - terwijl storm Poly over Noord-Holland raasde - blikten we terug op onze dagen. In welke storm we ook terecht zijn geko­men, we zijn nooit alleen. Mensen in nood, mensen met zorgen over het leven, mensen die troost zoeken, tegen hen allemaal zegt Jezus: Ik ben met je alle dagen. Gelijk de bete­ke­nis van Gods Naam (‘Ik ben die is’ of ‘Ik zal er zijn’), zoals God deze aan Mozes bekend maakte. De vie­ring werd af­ge­slo­ten met een per­soon­lijke zegen voor iedere pelgrim, een emo­tio­neel en zeer waarde­vol moment.

Ondanks storm weer behou­den thuis

Met een vertra­ging van zo’n an­der­half uur - omdat de bussen in de ochtend veel hin­der ondervon­den van de storm en het ver­keer - keer­den we veilig naar onze huizen terug. Pelgrims waar­deer­den de organi­sa­tie en be­ge­lei­ding van hun Kevelaer­bede­vaart zeer. Er wordt met en­thou­sias­me al vooruit gekeken naar volgend jaar, als we van plan zijn van 1 t/m 3 juli 2024 naar Kevelaer te gaan.

(foto’s: Angelique Broerse-van Hal)


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 6 juli 2019Maria die de knopen ontwart
maandag, 10 december 2018Advent- / Kerstmarkt van Kevelaer
vrijdag, 6 juli 2018Met mgr. Punt naar Kevelaer
vrijdag, 11 mei 2018Bedevaart naar Kevelaer
zondag, 10 december 2017Advent/Kerstmarkt van Kevelaer
maandag, 10 juli 2017“Marialucht ingeademd...”
maandag, 12 december 2016Advent-/Kerstmarkt van Kevelaer
zaterdag, 11 juli 2015Inspirerende bedevaart naar Kevelaer
zaterdag, 11 september 2010Foto’s bedevaart naar KevelaerBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose