Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ad Liminarapport 2022

gepubliceerd: vrijdag, 28 oktober 2022

Ad Liminarapport 2022Op vrij­dag 28 ok­to­ber is het algemene Ad Limina rapport van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie ge­pu­bli­ceerd. Het rapport biedt een over­zicht van de situatie in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.

Maan­dag 7 t/m zon­dag 13 no­vem­ber

Thema’s uit dit rapport wor­den be­spro­ken tij­dens het bezoek dat de bis­schop­pen van 7 tot en met 13 no­vem­ber aan de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus en aan paus Fran­cis­cus in Rome brengen. Het bezoek begint 7 no­vem­ber, in Neder­land tevens het hoog­feest van de Heilige Wil­li­brord, de patroon­hei­lige van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.

Visitatio ad Limina Apostolorum

Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum, dit betekent let­ter­lijk een pelgrimage naar de drempels (graven) van de apos­te­len. Het is een eeuwen­oud gebruik dat pas gewijde bis­schop­pen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vati­caans Concilie wordt dit bezoek door de bis­schop­pen van een Kerk­pro­vin­cie ge­za­men­lijk afgelegd. De laatste keer dat de Neder­landse bis­schop­pen in Rome zijn geweest voor een Ad Limina was in de­cem­ber 2013.

Rapport

De bis­schop­pen spreken tij­dens hun bezoek met paus Fran­cis­cus maar ook met de ver­schil­lende de­par­te­menten van de Romeinse curie. Voor­af­gaand aan het bezoek heeft ieder van de bis­schop­pen een ver­slag aange­le­verd over de situatie in het eigen bisdom. Ge­za­men­lijk hebben de bis­schop­pen het rapport opge­steld over de situatie in Neder­land als geheel. Tijdens het bezoek wor­den onder meer thema’s uit dit rapport be­spro­ken.

Voor­bede

De bis­schop­pen hebben de pa­ro­chies gevraagd om in de ko­men­de weken in de vie­rin­gen van de Eucha­ris­tie en de andere li­tur­gische vie­rin­gen bij­gaand gebed in te voegen in de voor­bede, alsook in het per­soon­lijk gebed:

Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen in Rome, hun ont­moe­ting met de paus en zijn mede­wer­kers. Om een­heid in de we­reld­wijde ge­meen­schap van de Kerk. Om goede vruchten van geloof, hoop en liefde door de kracht en in­spi­ra­tie van de Heilige Geest.

Video

De bis­schop­pen zullen op vrij­dag 11 no­vem­ber Paus Fran­cis­cus ont­moe­ten. In een video van katho­liek­le­ven.nl kijken zij vooruit naar het Ad Limina en ver­tellen kort wat hun ver­wach­tingen zijn van het bezoek en hoe zij daar­naar uitzien.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina Fotoreportage
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina Fotoreportage
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina Fotoreportage
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina Fotoreportage
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Fotoreportage Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen...Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose