Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen...

gepubliceerd: donderdag, 5 december 2013

Donder­dag­och­tend bezochten we de Raad voor de Wets­tek­sten en de Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen. Dat zal wel niet zo spannend geweest zijn, zul je denken. Het tegen­deel was waar! Andere bis­schop­pen bezochten de pau­se­lijke raad voor de cultuur.

Ad Liminabezoek dag 3Gisteren­mid­dag vier­den we de heilige Mis in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren. Op de foto’s is een blik te zien op het pausaltaar met het graf van de apostel in die basiliek. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring kwam de abt de kar­di­naal, mgr. Punt - die hoofd­cele­brant en predi­kant was - en de andere bis­schop­pen begroeten (foto).

Daarna moesten we snel terug naar de kerk van de Friezen waar het dage­lijkse ‘pers­mo­ment’ was ( foto). Die avond waren we uit­ge­no­digd door de am­bas­sa­deur bij de heilige stoel, Z. Exc. Mr. Joseph Wete­rings. Op de foto is te zien dat hij de bis­schop­pen welkom heet. Het was een zeer genoege­lijke en harte­lijke ont­moe­ting.

De ont­moe­ting met kar­di­naal Fr. Coccopalmerio en se­cre­ta­ris aarts­bis­schop J.I. Arrieta was even­eens bijozn­der waarde­vol. Hier kwamen allerlei juri­dische vragen aan de orde rond kerk­slui­ting, samen­voe­gen van pa­ro­chies, vragen rond incardinatie (het behoren van gees­te­lij­ken bij een bisdom) en finan­ciële vragen. De bis­schop­pen stel­den allerlei concrete pro­ble­ma­tieken aan de orde en in veel gevallen bleek dat dat die nader bestu­deerd moeten wor­den. Ik kan er daarom hier nog niet veel meer over zeggen, maar voor de bis­schop­pen was de gedachten­wisseling vrucht­baar en gericht op zaken waar zij dage­lijks mee te maken hebben.

In de Con­gre­ga­tie voor de reli­gi­euzen ontmoetten we de nieuwe se­cre­ta­ris, aarts­bis­schop Jose Rodriguez Carballo, en een achttal mede­wer­kers. Ook hier was de gedachten­wisseling heel inte­res­sant en zon­der dat er op dit moment besluiten wer­den getroffen of knopen wer­den doorgehakt, was er een goed gesprek over de situatie van de reli­gi­euzen, zowel over uitster­ven­de con­gre­ga­ties als over nieuwe reli­gi­euze wer­ke­lijk­he­den.

in de mid­dag bezoekt een aantal bis­schop­pen de pau­se­lijke Raad voor de sociale com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len en gaat de hele con­fe­ren­tie naar de con­gre­ga­tie voor de heilig­ver­kla­ringen. De heilige Mis wordt gevierd in de Santa Maria dell’ anima, waar het graf van de enige Neder­landse paus is te vin­den.

(Mgr. Hendriks houdt ons middels zijn web­si­te www.arsacal.nl op de hoogte van het Ad Limina bezoek.
Voor de volle­dig­heid plaatsen we zijn ver­slagen en foto’s ook op deze web­si­te)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose