Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe datum Ad Limina

Maandag 31 januari t/m zaterdag 5 februari 2022

gepubliceerd: vrijdag, 4 juni 2021
foto: Ramon Mangold
Foto van het Ad Limina bezoek in december 2013
Foto van het Ad Limina bezoek in december 2013

De Neder­landse bis­schop­pen hebben van de nuntiatuur een nieuwe datum ont­van­gen voor hun Ad Limina bezoek, dat in eerste instantie in maart 2021 zou plaats­vin­den. Het bezoek aan Rome is in ver­band met de corona­pan­de­mie uit­ge­steld naar maan­dag 31 januari tot en met zater­dag 5 februari 2022.

Corona

De pandemie heeft de plan­ning voor de Ad Limina bezoeken omver gegooid. Bij het eerste bericht over het geplande bezoek in maart, werd er echter al reke­ning mee gehou­den dat het bezoek moge­lijk ver­plaatst zou moeten wor­den.

Ook nu wordt aange­ge­ven dat de nieuwe datum onder voorbehoud is van de ont­wik­ke­lingen in de corona­pan­de­mie. Bij onge­wij­zigde omstan­dig­he­den zal het bezoek echter op de aan­ge­kon­digde datum plaats­vin­den.

Eeuwen­oud gebruik

Bij een Ad Limina brengen de bis­schop­pen een ge­za­men­lijk bezoek aan de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus in Rome en vieren daar de Eucha­ris­tie. De bis­schop­pen spreken tij­dens hun bezoek met paus Fran­cis­cus en met de ver­schil­lende de­par­te­menten van de Romeinse curie. Het laatste Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen was in de­cem­ber 2013.

Het is een eeuwen­oud gebruik dat bis­schop­pen de graven van Petrus en Paulus in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vati­caans Concilie wordt dit bezoek door de bis­schop­pen van een Kerk­pro­vin­cie ge­za­men­lijk afgelegd. Gebruike­lijk is het om dit minimaal een keer in de vijf jaar te doen.

Ad Limina 2013

Er is een speciale uitgave in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie over het Ad Limina bezoek van 2013. Bovendien staan alle berichten over Ad Limina in een dossier.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen...Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose