Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitstel Ad limina

In verband met coronasituatie

gepubliceerd: woensdag, 5 januari 2022
foto: Ramon Mangold
Ad Limina 2013
Ad Limina 2013

De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land, die eind januari 2022 op Ad limina bezoek zou­den gaan naar Rome, hebben gevraagd om uitstel in ver­band met de corona­si­tua­tie in Neder­land.

Van­wege de corona­maat­re­ge­len en de onzeker­heid over de ont­wik­ke­ling van de omikron virusvariant, vin­den de bis­schop­pen het niet verant­woord om als groep naar Rome te reizen en daar in korte tijd meer­dere bij­een­komsten te hebben.

Kar­di­naal Marc Ouellet, prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, heeft laten weten akkoord te gaan met het verzoek om uitstel. Hij begrijpt en onderschrijft de redenen die de Neder­landse bis­schop­pen hier­voor hebben aange­ge­ven. Hij laat weten dat er naar een nieuwe datum zal wor­den gezocht in overleg met de Neder­landse bis­schop­pen.

De bis­schop­pen betreuren het dat het Ad limina opnieuw moet wor­den uit­ge­steld. Een eer­dere datum in 2021 werd door het Vati­caan afgezegd. Nu zijn het de Neder­landse bis­schop­pen die aan­ge­ven dat onder de hui­dige omstan­dig­he­den de reis en het bezoek niet goed door kunnen gaan

‘Wij hebben helaas deze beslis­sing moeten nemen. Maar we hou­den goede moed dat het op een later moment wel door kan gaan als de omstan­dig­he­den in ver­band met corona gunsti­ger zijn, zowel in Italië als in Neder­land. Hope­lijk kunnen we dan wel als groep met min­der risico’s samen naar Rome reizen en op verant­woorde wijze ver­ga­de­ringen en ont­moe­tingen hebben’, zegt de voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, bis­schop J. van den Hende.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina Fotoreportage
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina Fotoreportage
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina Fotoreportage
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina Fotoreportage
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Fotoreportage Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen...Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose