Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit

gepubliceerd: vrijdag, 6 december 2013

Vrij­dag­mor­gen was de laatste ochtend van het geplande Ad Limina bezoeken. On­ver­wacht viel het bezoek aan de sacra­menten­con­gre­ga­tie uit. Dat volgt nu morgen voor de bis­schop­pen die dan nog in Rome zijn.

Kar­di­naal M. Ouellet, de prefect van de Con­gre­ga­tie voor de bis­schop­pen, is een beminne­lijk man die vele talen spreekt. Met hem en de nieuwe se­cre­ta­ris van de con­gre­ga­tie spraken we over de situatie in ons vaderland, met name na­tuur­lijk over de ker­ke­lijke zaken. De kar­di­naal is een Canadees en kent het seculari­sa­tie­pro­ces uit zijn eigen land.

Mgr. Hendriks, Mgr. Enrico dal Vovolo en Mgr. Wiertz
Mgr. Hendriks, Mgr. Enrico dal Vovolo en Mgr. Wiertz

Er werd ge­spro­ken over de moei­lijk­he­den van terugloop van het aantal actieve gelo­vi­gen en de con­se­quenties die dat met zich mee­brengt. De reactie van de gelo­vi­gen op kerk­slui­tingen en fusies en hoe pas­to­raal om te gaan met de situatie dat mensen zich ge­mak­ke­lijk vervreemd voelen als hun eigen kerk sluit, waren be­lang­rijke gespreks­the­ma’s.

“Maar het eigen­lijke probleem is het geloof”, ver­zuchtte de kar­di­naal, ver­wij­zend naar het belang van een levend geloof in de harten van de mensen. Ook over moge­lijk samen­gaan van bis­dom­men werd ge­spro­ken, maar de kar­di­naal toonde zich daar geen grote voor­stan­der van: “wat dat betreft zijn we eer­der con­ser­va­tief”, zei hij, al erkende hij tevens dat het soms nodig is. Wat dat betreft wacht hij de uit­komst uit het gesprek van de bis­schop­pen af.

Som­mi­ge bis­schop­pen bezochten daarna de Raad voor mi­gran­ten. Met mgr. Wiertz moest ik echter naar de Pau­se­lijke La­te­raanse Univeri­si­teit voor een gesprek met de rector, bis­schop Enrico dal Vovolo sdb, die zich zeer verheugd toonde over de affiliatie van onze theo­lo­gische in­sti­tu­ten van de semi­na­ries van Rolduc en DeTilten­berg en over onze wil om die affiliatie voort te zetten.

Vanmid­dag besluiten we in zekere zin het Ad Limina bezoek (buiten het nage­ko­men bezoek aan de Sacra­menten­con­gre­ga­tie) met de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Santa Maria Maggiore.

(Mgr. Hendriks houdt ons middels zijn web­si­te www.arsacal.nl op de hoogte van het Ad Limina bezoek.
Voor de volle­dig­heid plaatsen we zijn ver­slagen en foto’s ook op deze web­si­te)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose