Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drie weekenden voor Young Professionals

In het kader van ‘De Missionaire Parochie’

gepubliceerd: dinsdag, 21 september 2021

In het kader van ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ wor­den komend werk­jaar drie ver­die­pings­week­enden geor­ga­ni­seerd voor ‘Young Pro­fes­sio­nals’. In ok­to­ber, januari en maart wor­den bijna-af­ge­stu­deer­den en jong­vol­was­se­nen die in het be­drijfs­le­ven aan de slag zijn gegaan uitgedaagd mee te denken over evangeli­sa­tie in de pa­ro­chie.

Stel: je hebt de afgelopen tijd een en ander voorbij zien komen over het ‘missio­nair zijn’ van de kerk. Of je denkt: ik wil de Kerk rele­vant maken in mijn omge­ving, maar waar begin ik in hemelsnaam? Mis­schien zijn de volgende drie weeken­den dan inte­res­sant voor jou.

Wat gaan we doen?

In drie weeken­den tijd leer je wat een missio­naire pa­ro­chie is en hoe je jouw pa­ro­chie kunt laten groeien op het gebied van ge­meen­schap, gebed en gast­vrij­heid. Ook is er aan­dacht voor lei­der­schap en teamwork. Kortom: je leert vaar­dig­he­den die je niet alleen in de Kerk, maar ook op je werk van pas komen.

weekend 8-10 ok­to­ber 2021
➽ Visie
Con­fe­ren­tie­cen­trum Emmaus Helvoirt

weekend 21-23 januari 2022
➽ Leider­schap
Con­fe­ren­tie­cen­trum Emmaus Helvoirt

weekend 4-6 maart 2022
➽ In de kracht van de heilige Geest
Abdij Mariënkroon Nieuwkuijk

Save the date

Voor de weeken­den hebben we in­spi­re­rende locaties uit­ge­zocht. Plaatsen waar het ge­meen­schapsleven voel­baar aanwe­zig is en waar je ook in de natuur tot rust kunt komen. De eerste twee weeken­den vin­den plaats op con­fe­ren­tie­oord Emmaus in Helvoirt en het laatste weekend bij Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Tijdens de weeken­den zullen ver­schil­lende sprekers inlei­dingen geven en is er ruimte voor gebed, uit­wis­se­ling en gezellig­heid.

Voor wie?

De weeken­den zijn bedoeld voor young pro­fes­sio­nals. Dat ben je als je als junior aan het werk bent in je vak of wanneer je je daarop oriënteert. Bij de organi­sa­tie van de weeken­den hou­den we er reke­ning mee dat je een baan hebt, maar daar­naast nog kans ziet om je talenten ver­der te ont­wik­ke­len en te benutten.

Blijf op de hoogte

Lijken de weeken­den je wel wat, maar komen deze data niet goed uit? Mis­schien wil je dan wel op de hoogte blijven. Speciaal voor jong werken­den verschijnt er bin­nen­kort een (maan­de­lijkse?) nieuws­brief waarin het aanbod verschijnt voor young pro­fes­sio­nals. Schrijf je in voor deze nieuws­brief.

De Missionaire Parochie - Young Professionals - Folder

Prak­tisch


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose