Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Webinars De Missionaire Parochie

Vrijdagmiddag 19 juni en maandagavond 22 juni

gepubliceerd: maandag, 15 juni 2020

De con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ (24 en 25 maart 2020) is uit­ge­steld tot op zijn vroegst het najaar van 2021. Om toch met De Missio­naire Pa­ro­chie aan de slag te gaan wor­den in juni twee webinars gehou­den.

Fr. James Mallon - tevens de hoofd­spre­ker van de con­fe­ren­tie en auteur van het boek ‘Als God renoveert’ - is bereid gevon­den om een bijdrage te leveren aan twee webinars. “Wij zijn blij dat we fr. James Mallon op deze manier toch enigszins op Neder­landse en Belgische bodem kunnen verwel­ko­men”, zo laat de organi­sa­tie weten via de web­si­te missio­naire­paro­chie.nl. “Hij zal ons doen inzien en hope­lijk in­spi­re­ren, dat er juist in deze tijd enorme kansen liggen voor de missio­naire opdracht van de Kerk. Een voor­beeld hier­van zijn de kansen die er zijn in de digitale wereld. Het feit dat deze bij­een­komsten nu op korte termijn online gehou­den kunnen wor­den, onder­streept dit nog maar eens.”

Webinar voor pries­ters en diakens (in oplei­ding)

Vrij­dag­mid­dag 19 juni - 15.00 uur

Leiding geven aan een
pa­ro­chie in corona­tijd

Het eerste webinar met fr. James Mallon wordt gehou­den op vrij­dag­mid­dag 19 juni 2020 om 15.00 uur via het video-con­fe­ren­tie­pro­gramma Zoom. Dit webinar is speciaal bedoeld voor pries­ters, diakens en diegenen die hier­voor in oplei­ding zijn. Het on­der­werp is ‘lei­ding geven aan een pa­ro­chie in corona tijd’. Fr. Mallon bepleit een model van lei­der­schap, waarbij de pastoor lei­ding geeft aan de pa­ro­chie vanuit een lei­der­schaps­team, dat elkaar kent en ver­trouwt en een­zelfde visie heeft. Juist een crisis als de corona­tijd laat zien hoe be­lang­rijk dit is voor een pa­ro­chie. Het webinar duurt ongeveer een uur.

Webinar voor alle belang­stel­len­den

Maan­dag­avond 22 juni - 20.00 uur

Hoe een pa­ro­chie juist in de corona­tijd haar missio­naire opdracht kan vervullen

Op maan­dag­avond 22 juni 2020 om 20.00 uur wordt een tweede webinar gehou­den, even­eens met fr. James Mallon voor ie­der­een die een ticket heeft voor de con­fe­ren­tie en alle overige belang­stel­len­den.

Het on­der­werp van dit webinar is ‘hoe een pa­ro­chie juist in de corona­tijd haar missio­naire opdracht kan vervullen’. Het webinar duurt ongeveer een uur en daarna zal er gelegen­heid zijn om in kleine groepen online (ca. 20 min) over het webinar door te praten.

Vooraf in­schrij­ven nood­za­ke­lijk

Beide webinars wor­den gehou­den in het Engels, waarbij indien gewenst vertaling plaats­vindt in het Neder­lands en in het Frans. Deelname aan de webinars is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld en vooraf in­schrij­ven is nood­za­ke­lijk.

Meer in­for­ma­tie en in­schrij­venGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose