Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Peiling Actie Kerkbalans

Perspresentatie op vrijdag 17 januari in Utrecht

gepubliceerd: donderdag, 9 januari 2020

Net iets meer dan 1.400 kerk­gan­gers deden mee aan de Peiling Actie Kerk­ba­lans 2020, een online enquête, waarin res­pon­denten der­tien waar­den een cijfer kon­den geven. Op deze manier hebben zij laten weten wat zij be­lang­rijk vin­den in hun kerk. De uit­kom­sten van de peiling wor­den op 17 januari ge­pre­sen­teerd in het Museum Catha­rij­ne Convent.

“Met de peiling willen we ie­der­een aan het denken zetten over de meer­waarde van de lokale kerk,” aldus Anna Kruse, woord­voer­der van Actie Kerk­ba­lans. “We vroegen wat mensen be­lang­rijke waar­den vin­den. Van herken­ba­re kern­waar­den als vieren van sacra­menten en in­spi­re­rende vie­rin­gen tot de meer sociale aspecten van kerk-zijn als naar elkaar omzien en gast­vrij­heid. De uit­kom­sten zijn verrassend en inte­res­sant voor pa­ro­chies en ge­meen­ten en leveren moge­lijk nieuwe inzichten voor beleid.”

Veel res­pon­denten

In 2018 hield Actie Kerk­ba­lans voor het eerst een peiling. Deze werd voor­na­me­lijk gedeeld met de or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans. Dit zijn de mensen de campagne in hun eigen pa­ro­chie of ge­meen­te uit­voeren. Er deden toen 284 mensen mee. Anna Kruse: “Omdat we merkten dat meer kerk­le­den hun mening wil­den geven, hebben we de enquête in 2019 bre­der uit­ge­zet. Alle kerk­le­den mochten meedoen en rond de 1.400 mensen hebben daar gehoor aange­ge­ven. Dit blijken met name mensen die actief betrokken zijn bij hun kerk.”

Ongeveer de helft van de res­pon­denten was katho­liek, de andere helft pro­tes­tants. De man-vrouw ver­de­ling is ook nagenoeg gelijk. Wat leef­tijd betreft is het overgrote deel van de res­pon­denten ouder dan 56 jaar. De res­pon­denten kun je gerust actieve en betrokken kerk­gan­gers noemen: 75% van de deel­ne­mers bezoekt al lan­ger dan elf jaar naar zijn/haar kerk en 81% doet vrij­wil­li­gers­werk.

Pers­pre­sen­ta­tie

De uit­kom­sten van de peiling wor­den ge­pre­sen­teerd tij­dens de lan­de­lijke pers­pre­sen­ta­tie van Actie Kerk­ba­lans. Deze vindt plaats op vrij­dag 17 januari in het Catha­rij­ne Convent te Utrecht. Dr. Theo Schepens (o.a. docent gods­dienstsocio­lo­gie) geeft een reactie op de uit­kom­sten.

Actie Kerk­ba­lans is de grootste lan­de­lijke fond­sen­werf­ac­tie in Neder­land. De kerken van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tante Kerk in Neder­land, de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te en de Oud-Katho­lie­ke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot 4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose