Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

OriŽntatieweekend priesteropleiding

Weekend 29-31 maart - Grootseminarie St. Willibrord Heiloo

gepubliceerd: zondag, 10 maart 2019

Roept God je mis­schien om pries­ter te wor­den? Denk je hier wel eens over na? Durf deze vraag te onder­zoeken en kom naar het Ori­ën­ta­tie­weekend bij het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord in Heiloo van vrij­dag 29 t/m zon­dag 31 maart 2019.

Het valt dit jaar samen met de ‘24-Uur voor de Heer’ op het hei­lig­dom, van vrij­dag 29 - zater­dag 30 maart. Het jaar­lijks verzoek van de paus tot 24-uurs Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding in de Vasten­tijd. Tijd genoeg voor gebed dus, maar ook ruimte voor ont­moe­ting van de se­mi­na­risten en jonge pries­ters, eventueel een gesprek met een pries­ter, en vele andere ac­ti­vi­teiten.

Van vrij­dag­avond 17.00 uur tot zon­dag­morgen na de Mis van 10.30 uur.

Voor meer in­for­ma­tie over de ‘24-Uur voor de Heer’ zie: www.olvter­nood.nl

In­for­ma­tie en aanmel­denGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in Pinksterweek
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose