Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans

gepubliceerd: donderdag, 17 januari 2019
Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans

Ook bij de Actie Kerk­ba­lans die zater­dag 19 januari van start gaat is het van groot belang dat mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers die zich bezig hou­den met het aan­schrij­ven van ver­schil­lende groepen pa­ro­chi­anen zich bewust zijn van de de regels rond de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG).

Een eerste basale vraag is daarbij: mogen pa­ro­chi­anen bena­derd wor­den om mee te doen met Actie Kerk­ba­lans? Dit mag: een pa­ro­chie mag haar leden bena­de­ren om te geven voor Actie Kerk­ba­lans. Het bena­de­ren van pa­ro­chi­anen met de vraag of ze de pa­ro­chie finan­cieel willen onder­steunen is een gerecht­vaar­digde ac­ti­vi­teit die past bij de taken die de pa­ro­chie als geloofs­ge­meen­schap uit­voert.

Vijf tips

Hier volgen een aantal tips om er voor te zorgen dat de Actie Kerk­ba­lans AVG-proof wordt uitge­voerd:

  1. Zorg dat de leden­ad­mi­ni­stra­tie juist en actueel is. Heeft iemand zich name­lijk uitge­schre­ven of ken­baar gemaakt geen post meer van de pa­ro­chie te willen ont­van­gen, dan mag de pa­ro­chie deze mensen niet meer bena­de­ren voor Actie Kerk­ba­lans.
  2. In­for­meer mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers over hoe zij zorg­vul­dig omgaan met per­soons­ge­ge­vens. Als bezorg­lijsten wor­den uitgeprint, zorg er dan voor dat niet meer personen op de (bezorg)lijst terecht­ko­men dan nodig om de brief te versturen.
  3. Het is goed om in beeld te brengen hoe veel bezorg­lijsten er wor­den uitgeprint en aan wie deze wor­den verstrekt. Zijn de lijsten niet meer nodig? Dan wor­den ze vernie­tigd.
  4. Vermeld op de pa­ro­chie­web­site en/of de brief waar pa­ro­chi­anen terecht kunnen met vragen over het gebruik van hun per­soons­ge­ge­vens.
  5. Gaat er iets fout bij de bezor­ging van brieven? Controleer of er sprake is van een datalek en neem maat­regelen om fouten te her­stel­len.

Privacy­ver­kla­ring

Be­lang­rijk is ook dat op de web­si­te van de pa­ro­chie de privacy­ver­kla­ring te vin­den is. De nieuwste model­ver­sie van deze ver­kla­ring vindt u hier:


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose