Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inzendtermijn verlengd

Fotowedstrijd Actie Kerkbalans

gepubliceerd: maandag, 17 december 2018
Inzendtermijn verlengd

De inzend­ter­mijn voor de Natio­nale Fotowed­strijd van Actie Kerk­ba­lans is verlengd tot 31 de­cem­ber 2018. Kerk­le­den kunnen aan de wedstrijd meedoen door een foto in te sturen waar­mee ze laten zien wat de kerk voor hen zo waarde­vol maakt.

Omdat de kerst­pe­rio­de bij uitstek een tijd van vieren, ont­moe­ten en omzien in de kerk is, wil de organi­sa­tie deel­nemers alsnog de kans bie­den om ook in die periode te fotograferen.

Drie cate­go­rieën

Meedoen kan dit jaar in de drie cate­go­rieën:

  1. Vie­rin­gen op zon­dag als uiting van het geloof
  2. On­der­lin­ge be­trok­ken­heid in de kerk: omzien naar elkaar
  3. De missio­naire en/of diaconale aanwe­zig­heid van de kerk in dorp of stad

Jury foto­wed­strijd

Uit alle inzen­dingen kiest de jury per cate­go­rie een win­naar. De jury bestaat uit de voor­zit­ter van de Inter­ker­ke­lijke Com­mis­sie Geld­wer­ving, verant­woor­de­lijk voor Actie Kerk­ba­lans, Hans Zuijdwijk; hoofd­re­dac­teur van het Katho­liek Nieuws­blad Anton de Wit; KRO-NCRV pre­sen­ta­tri­ce en PKN-predi­kante Jacobine Geel en foto­graaf en Winnaar Zilveren Camera 2016 Ramon Mangold.

Stemmen voor de publieks­prijs

Ook kan er gestemd wor­den voor de publieks­prijs. Op het Facebook­ac­count van Actie Kerk­ba­lans kunnen mensen foto’s liken. De foto’s zijn te zien in het album: Kerk­ba­lans Natio­nale Foto­wed­strijd 2019. De foto met de meeste stemmen wint de publieks­prijs.

Alle prijswin­naars wor­den bekend gemaakt tij­dens de lan­de­lijke pers­pre­sen­ta­tie van de Actie Kerk­ba­lans op vrij­dag 18 januari 2019. Zij winnen een award én een masterclass foto­­gra­fie van Ramon Mangold.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Fotoreportage Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose