Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans

Stemmen kan vanaf nu via Facebook - foto insturen kan tot 14 december

gepubliceerd: donderdag, 15 november 2018
foto: Gerrit te Vaarwerk
Winnende foto van de Nationale Fotowedstrijd 2018
Winnende foto van de Nationale Fotowedstrijd 2018

Na een succes­volle eerste editie van de foto­wed­strijd in 2017 or­ga­ni­seert Actie Kerk­ba­lans dit jaar opnieuw een uit­ver­kie­zing van de mooiste / in­druk­wek­kendste / meest in­spi­re­rende foto in drie cate­go­rieën. Naast de drie win­naars die door een vakjury wor­den gekozen, is er ook een publieks­prijs waarvoor ie­der­een via een ‘Vind ik leuk’ op Facebook kan stemmen.

Actie Kerk­ba­lans is de ge­za­men­lijke, jaar­lijkse fond­sen­werf­ac­tie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land en de Oud-Katho­lie­ke Kerk. Kerk­le­den wor­den gevraagd om met een foto uit te drukken wat de kerk voor hen zo waarde­vol maakt.

De waarde van de kerk in beeld

Met de Natio­nale Foto­wed­strijd wil het campagne­team van Actie Kerk­ba­lans de waarde van de kerk voor mensen in beeld brengen. Woord­voer­der Anna Kruse: “De kerk is voor veel mensen van waarde. Dat wat de kerk voor mensen zo waarde­vol maakt, hopen we terug te zien in de ingestuurde foto’s. De Natio­nale Foto­wed­strijd past goed bij Actie Kerk­ba­lans, want omdat mensen geven om hun kerk, geven ze vóór hun kerk.”

Cate­go­rieën

Er zijn dit jaar drie cate­go­rieën waarvoor kerk­le­den een foto kunnen insturen:

  1. Vie­rin­gen op zon­dag als uiting van het geloof
  2. On­der­lin­ge be­trok­ken­heid in de kerk: omzien naar elkaar
  3. De missio­naire en/of diaconale aanwe­zig­heid van de kerk in dorp of stad

Vakjury

Uit alle inzen­dingen kiest de jury per cate­go­rie een win­naar. De jury bestaat uit de voor­zit­ter van de Inter­ker­ke­lijke Com­mis­sie Geld­wer­ving, verant­woor­de­lijk voor Kerk­ba­lans, Hans Zuijdwijk, hoofd­re­dac­teur van het Katho­liek Nieuws­blad Anton de Wit, KRO-NCRV pre­sen­ta­tri­ce en PKN-predi­kante Jacobine Geel en foto­graaf en Winnaar Zilveren Camera 2016 Ramon Mangold.

Publieks­prijs

Ook valt er een publieks­prijs te winnen. Op het Facebook­ac­count van Actie Kerk­ba­lans kunnen mensen foto’s liken. De foto’s zijn te zien in het album: Kerk­ba­lans Natio­nale Foto­wed­strijd 2019. De foto met de meeste ‘duimpjes omhoog’ wint uit­ein­delijk de publieks­prijs. Alle win­naars van de Natio­nale Foto­wed­strijd 2019 winnen een award én een masterclass fotografie van Ramon Mangold. De prijswin­naars wor­den bekend gemaakt tij­dens de lan­de­lijke pers­pre­sen­ta­tie van de Actie Kerk­ba­lans op vrij­dag 18 januari 2019.

40.000 vrij­wil­li­gers in 2000 kerken

Actie Kerk­ba­lans start op zater­dag 19 januari en loopt tot 2 februari 2019. Jaar­lijks halen 40.000 vrij­wil­li­gers in 2000 kerken (Rooms-Katho­liek, Pro­tes­tants en Oud-Katho­liek) in Neder­land geld op voor hun plaat­se­lijke kerk. Actie Kerk­ba­lans is de grootste fondsenwervende campagne van Neder­land.

Het inzen­den van een foto kan nog tot en met vrij­dag 14 de­cem­ber 2018.

Meer in­for­ma­tie

 

(bron: Actie Kerk­ba­lans)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Fotoreportage Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose