Bisdom Haarlem-Amsterdam


Actie KerkBalans houdt peiling

Meerwaarde van lokale kerken in Nederland

gepubliceerd: donderdag, 11 oktober 2018

Actie Kerkbalans PeilingIn aanloop naar de campagne van 2019 onder­zoekt Actie Kerk­ba­lans wat volgens lokale kerken hun meer­waarde is voor kerk­le­den en voor de ge­meen­schap in de wijk, het dorp of de stad. Met een online peiling, wil Actie Kerk­ba­lans dat in beeld brengen. Actie Kerk­ba­lans is de ge­za­men­lijke, jaar­lijkse fond­sen­werf­ac­tie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land en de Oud-Katho­lie­ke Kerk.

Het onder­zoek richt zich in eerste instantie op or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans, maar kerk­le­den wor­den ook van harte uit­ge­no­digd de vragen­lijst in te vullen. Voor or­ga­ni­sa­toren is de peiling bovendien een hulp­mid­del om hel­der te krijgen wat zij zelf als meer­waarde zien van hun lokale kerk en die meer­waarde ver­vol­gens ook te com­mu­ni­ce­ren in de eigen fondsen­wer­ving.

Waarde­vol

De kerk is voor veel mensen van waarde. Voor Lieke Sies is vooral de hechte ge­meen­schap in haar kerk onmis­baar. “Toen mijn man en ik jaren gele­den hierheen verhuis­den, voel­den we ons meteen thuis in deze kerk. Wat dat is, is moei­lijk te om­schrij­ven. Het tin­telt hier.” De 72-jarige Lieke Sies is lid van de pro­tes­tantse ge­meen­te die samen­komt in de Grote Kerk van Neede. “Wanneer je het moei­lijk hebt, merk je van alle kanten de oprechte be­trok­ken­heid en hulp in prak­tische zin.”

Voor anderen is het be­lang­rijk dat de ge­meen­schap klaar staat voor de zwakkeren in de samen­le­ving of dat het geloof samen gedeeld wordt tij­dens de zon­dagse vie­rin­gen. Zo zijn er tal van waarde­volle ele­menten in de diver­si­teit aan geloofs­ge­meen­schappen in Neder­land. Actie Kerk­ba­lans wil dat met de peiling in kaart brengen.

Re­sul­taat

Invullen van de online vragen­lijst kan tot 15 de­cem­ber. Deelname kost zo’n tien minuten. De uit­komst wordt op 18 januari 2019 bekendgemaakt tij­dens de pers­pre­sen­ta­tie van Actie Kerk­ba­lans 2019. Een dag later op 19 januari gaat de lan­de­lijke campagne Actie Kerk­ba­lans van start.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Fotoreportage Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose