Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Start Actie Kerkbalans

Live uitzending vanuit Baarn op Facebook en YouTube

gepubliceerd: woensdag, 10 januari 2018

Actie Kerk­ba­lans, de grootste fondsenwervende actie in Neder­land, gaat op 20 januari met een spectaculaire live uitzen­ding via Facebook en YouTube lan­de­lijk van start vanuit de Paulus­kerk in Baarn.

De meer dan een uur durende uitzen­ding wordt ge­pre­sen­teerd door Leo Fijen en Joanne Bijle­veld. Zij maken in een af­wis­se­lend pro­gram­ma de win­naars van de eerste Natio­nale Foto­wed­strijd ‘Jouw Kerk in Beeld’ bekend. 

Meer dan 2000 kerken in Neder­land gaan op zater­dag 20 januari van start met hun lokale Actie Kerk­ba­lans, waarbij ze hun leden vragen om een bijdrage voor de kerk. Deze bijdragen zijn onmis­baar om lokale pa­ro­chies en ge­meen­ten van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land en de Oud-Katho­lie­ke Kerk in stand te hou­den. Vele van deze kerken trappen de campagne af door de klok te lui­den om 13.00 uur of door op een andere manier rond dat tijdstip een start­mo­ment te or­ga­ni­se­ren.

Verrassend en beeldbepalend

In de live uitzen­ding wordt contact gelegd met ver­schil­lende kerken door heel Neder­land om zo alle or­ga­ni­se­rende en onmis­ba­re vrij­wil­li­gers te laten ervaren dat ie­der­een samen in actie komt voor Kerk­ba­lans. Spannend wordt ook de bekendma­king van de win­naars van de Natio­nale Foto­wed­strijd ‘Jouw Kerk in Beeld’ die dit jaar voor de eerste keer werd geor­ga­ni­seerd. Dit gebeurt op een verrassende en beeldbepalende manier die op zich ook weer mooie foto’s op zou kunnen leveren...

Juryvoor­zit­ter Ramon Mangold zal in drie leef­tijdscate­go­rieën namens de jury de winnende foto’s presen­te­ren. Via Facebook kiest het publiek ver­der bovendien de publiekswin­naar. De foto met de meeste likes sleept deze prijs nog tij­dens de uitzen­ding de­fi­ni­tief in de wacht.

Ondertussen or­ga­ni­se­ren vier lokale kerken met elkaar het start­mo­ment van de Actie Kerk­ba­lans in Baarn. Ook zij komen terug in de unieke live uitzen­ding en zijn zo mee bepalend voor de dyna­miek van het lan­de­lijke start­mo­ment.

Leo Fijen & Joanne Bijle­veld

Leo Fijen & Joanne BijleveldLeo Fijen: “Ik vind het een enorme eer dat ik deze uitzen­ding voor Actie Kerk­ba­lans samen met pre­sen­ta­tri­ce Joanne Bijle­veld mag presen­te­ren. We maken er met elkaar een extra fees­te­lij­ke start van. Het is zo be­lang­rijk dat mensen bijdragen voor de plaat­se­lijke kerken, die het bovendien meer dan waard zijn! Ik hoop op heel veel kijkers zater­dag 20 januari en een prach­tig begin voor de Actie Kerk­ba­lans als tren­ding topic in 2018.”

Uitzen­ding


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Fotoreportage Video
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose